Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Tipus de contracte
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Indefinit 109,1 1.095,1 1.115,8 2.320,0
Temporal 40,7 313,2 241,1 594,9
Total 149,8 1.408,3 1.356,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles