Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaCorrespondències amb CNAE-93 REV.1 (es). 5 dígits
CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)CNAE-93 REV.1 (es)
Tema01110--Tema01110
Tema01121--Tema01121
Tema01122--Tema01122
Tema01131--Tema01131
Tema01132--Tema01132
Tema01133--Tema01133
Tema01134--Tema01134
Tema01210--Tema01210
Tema01221--Tema01221
Tema01222--Tema01222
Tema01231--Tema01231
Tema01232--Tema01232
Tema01240--Tema01240
Tema01250--Tema01250
Tema01300--Tema01300
Tema01410--Tema01410
Tema01420--Tema01420
Tema01501--Tema01501
Tema01502--Tema01502
Tema01503--Tema01503
Tema02011--Tema02011
Tema02012--Tema02012
Tema02020--Tema02020
Tema05010--Tema05010
Tema05021--Tema05021
Tema05022--Tema05022
Tema10101--Tema10101
Tema10102--Tema10102
Tema10103--Tema10103
Tema10200--Tema10200
Tema10300--Tema10300
Tema11100--Tema11100
Tema11200--Tema11200
Tema12000--Tema12000
Tema13100--Tema13100
Tema13201--Tema13201
Tema13202--Tema13202
Tema13203--Tema13203
Tema14111--Tema14111
Tema14112--Tema14112
Tema14113--Tema14113
Tema14121--Tema14121
Tema14122--Tema14122
Tema14123--Tema14123
Tema14130--Tema14130
Tema14210--Tema14210
Tema14221--Tema14221
Tema14222--Tema14222
Tema14301--Tema14301
Tema14302--Tema14302
Tema14303--Tema14303
Tema14304--Tema14304
Tema14305--Tema14305
Tema14401--Tema14401
Tema14402--Tema14402
Tema14501--Tema14501
Tema14502--Tema14502
Tema15111P2Tema15110
Tema15112P2Tema15110
Tema15121P2Tema15120
Tema15122P2Tema15120
Tema15131P3Tema15130
Tema15132P3Tema15130
Tema15133P3Tema15130
Tema15201--Tema15201
Tema15202--Tema15202
Tema15203--Tema15203
Tema15310--Tema15310
Tema15321--Tema15321
Tema15322--Tema15322
Tema15331--Tema15331
Tema15332--Tema15332
Tema15333--Tema15333
Tema15334--Tema15334
Tema15411--Tema15411
Tema15412--Tema15412
Tema15413--Tema15413
Tema15420--Tema15420
Tema15430--Tema15430
Tema15511--Tema15511
Tema15512--Tema15512
Tema15520--Tema15520
Tema15611--Tema15611
Tema15612--Tema15612
Tema15613--Tema15613
Tema15620--Tema15620
Tema15711P3Tema15710
Tema15712P3Tema15710
Tema15713P3Tema15710
Tema15720--Tema15720
Tema15811--Tema15811
Tema15812--Tema15812
Tema15821--Tema15821
Tema15822--Tema15822
Tema15830--Tema15830
Tema15841--Tema15841
Tema15842--Tema15842
Tema15850--Tema15850
Tema15860--Tema15860
Tema15871P2Tema15870
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCNAE-93 REV.1 (es)-CCAE-93 REV.1 (ca)
       TemaSeccions i subseccions
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       Tema5 dígits