Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaDivisions
CodiDescripció
Tema1*0Ramaderia independent
Tema1*1Energia i aigua
Tema1*2Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústries químiques
Tema1*3Indústries transformadores dels metalls. Mecànica de precisió
Tema1*4Altres indústries manufactureres
Tema1*5Construcció
Tema1*6Comerç, restaurants i dispeses. Reparacions
Tema1*7Transport i comunicacions
Tema1*8Institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers
Tema1*9Altres serveis
Tema2*0Professionals de l'agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca
Tema2*1Professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques
Tema2*2Professionals de les indústries de l'aeronàutica, la telecomunicació i la mecànica de precisió
Tema2*3Professionals d'altres indústries manufactureres
Tema2*4Professionals de la construcció
Tema2*5Professionals del comerç i l'hoteleria
Tema2*6Professionals del transport i les comunicacions
Tema2*7Professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers
Tema2*8Professionals d'altres serveis
Tema3*0Activitats artístiques
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF23
2TemaDivisionsNUM320
3TemaAgrupacionsNUM4111
4TemaGrupsNUM5445
5TemaEpígrafsNUM61059