Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
269 Fabricació de productes minerals no metàl·lics ncaa
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2691Fabricació de productes de ceràmica no refractària per a ús no estructural
Tema2692Fabricació de productes de ceràmica refractària
Tema2693Fabricació de productes d'argila i ceràmica no refrectàries per a ús estructural
Tema2694Fabricació de ciment, calç i guix
Tema2695Fabricació d'articles de formigó, ciment i guix
Tema2696Tallament i acabament de la pedra
Tema2699Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-NACE-REV.1 (ca)
Codi NACE-REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema262--Fabricació de productes ceràmics no refractaris, llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema263--Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema264--Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Tema265--Fabricació de ciment, calç i guix
Tema266--Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Tema267--Indústries de la pedra
Tema268--Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema341--Fabricació de paper i productes de paper
Tema354--Fabricació de productes diversos derivats del petroli i del carbó
Tema361--Fabricació d'objectes de fang, pisa i porcellana
Tema369--Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.