Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
57 Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Les universitats a través dels seus departaments poden impartir ensenyaments per a titulats universitaris sobre determinats camps propis de la carrera de procedència o de caràcter específic, especialment orientats a l'aplicació professional d'aquests coneixements. En aquest context s'emmarquen els estudis de màster i de postgrau que ofereixen les universitats, i que, com que no tenen caràcter oficial, donen lloc a l'expedició d'un títol propi (no homologat) de la universitat corresponent.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Programes de màster, especialista i expert per als quals es requereix una titulació universitària Aquest grup no comprèn els programes educatius següents:
* Títols propis impartits per les universitats que no siguin de postgrau d'una durada de 2 anys i més (vegeu grup 52)
* Títols propis impartits per les universitats que no siguin de postgrau d'una durada inferior o igual a 2 anys (vegeu grup 41)
* Cursos d'estiu impartits per les universitats (vegeu grup 92)
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema57--Programas de postgrado impartidos por las universidades u otras instituciones
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P1Primer cicle de l'educació terciària (no condueix directament a una qualificació avançada)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema63--Títols universitaris propis d'expert o especialista de menys de 60 crèdits ECTS per a l'accés als quals es requereix una titulació universitària
Tema73P03Màsters oficials universitaris i equivalents
Tema75P02Títols universitaris propis de màster de 60 o més crèdits ECTS, l'accés als quals es requereixi una titulació universitària
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.