Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Orden ministerial de 29 de octubre de 1952
1952
Espanyol
Índex


Tema[1] Presentación

Tema[2] Orden ministerial de 29 de octubre de 1952

Tema[3] Características Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1952