Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català

[3] Estructura

La Classificació de l'impost d'activitats econòmiques (IAE98) s'estructura en cinc nivells: seccions, divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La seva definició s'ha basat en les diferents classificacions d'activitats econòmiques (CNAE-74) i d'ocupacions (CNO-79) i en l'anterior llicència fiscal.

La Classificació consta de 1.638 rúbriques o descripcions en català, distribuïdes de la manera següent:

- 3 seccions (1 dígit)
- 20 divisions (2 dígits)
- 111 agrupacions (3 dígits)
- 445 grups (4 dígits)
- 1.059 epígrafs (5 dígits)

Per exemple, una merceria, té el codi d'epígraf 6514 "Comerç al detall d'articles de merceria" de la Classificació per tal de determinar la seva quota tributària, i les seves dades agrupades en ordre ascendent en el grup 651 "Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir", en l'agrupació 65 "Comerç al detall de productes industrials no alimentaris, en establiments permanents, en la divisió 6 "Comerç, restaurants i dispeses. Reparacions", i finalment en la secció 1 "Activitats empresarials".

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Objectiu

Tema[3] Estructura

Tema[4] Naturalesa de l'impost

Tema[5] Activitats subjectes a l'impost