Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català

[6] Elements de consulta de la CCAE-93 Rev.1

[6.1] La Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1

La Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1) aprovada per l'Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny, és el resultat de l'adaptació a la llengua catalana de la Clasificación nacional de actividades económicas 1993 Revisión 1 (CNAE-93 Rev.1), elaborada per l'Instituto Nacional de Estadística (INE),i que fou aprovada pel Reial Decret 330/2003,de 14 de març de l'any 2003. En aquest sentit, els comentaris sobre l'estructura i criteris de la classificació estadística esmentada que s'efectuen són plenament vigents per aquesta traducció adaptada.

[6.2] Les notes explicatives

Les notes explicatives de la CCAE-93 Rev.1 que es presenten a continuació estan referides als continguts de les categories més desagregades i serveixen, d'una banda, per resoldre els dubtes d'interpretació i, d'altra banda, per facilitar classificacions de les unitats qie s'hi incorporen. Per a cadascuna de les unitats s'especifiquen els productes més significatius que s'hi inclouen.

[6.3] Les principals abreviatures

La versió abreujada dels ítems de la CCAE-93 Rev.1 inclou la classificació fins a 3 dígits, i pretén atendre les necessitats formals derivades de la seva habitual presentació en taules estadístiques.

Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1): abreviatures de seccions (1 dígit alfabètic), subseccions (2 dígits alfabètics), divisions (2 dígits numèrics) i grups (3 dígits numèrics).

[6.4] L'índex temàtic

L'índex temàtic està destinat a facilitar la consulta de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). S'hi presenten els ítems ordenats alfabèticament i el codi o codis assignats a cada concepte considerat.

[6.5] Les taules de correspondències entre la CCAE-93 i la CCAE-93 Rev.1

La correspondència entre la CCAE-93 i la CCAE-93 Rev.1 suposa codificar cada categoria d'una d'elles segons la categoria més adequada de l'altra. Les taules recullen les correspondències ordenades segons la CCAE-93 i segons la CCAE-93 Rev.1 a diferents nivells de desagregació; en el cas que una categoria d'una d'elles estigui relacionada amb més d'una de l'altra, aquesta s'identifica amb una P acompanyada del nombre de categories amb què es relaciona.

[6.6] Les taules de correspondències entre la CNAE-93 Rev.1 i la CCAE-93 Rev.1

La correspondència entre la CNAE-93 Rev.1 i la CCAE-93 Rev.1 suposa codificar cada categoria d'una d'elles segons la categoria més adequada de l'altra. Les taules recullen les correspondències ordenades segons la CNAE-93 Rev.1 i segons la CCAE-93 Rev.1 a diferents nivells de desagregació; en el cas que una categoria d'una d'elles estigui relacionada amb més d'una de l'altra, aquesta s'identifica amb una P acompanyada del nombre de categories amb què es relaciona.

[6.7] Les taules de correspondències entre la NACE Rev.1.1 i la CCAE-93 Rev.1

La correspondència entre la NACE Rev.1.1 i la CCAE-93 Rev.1 suposa codificar cada categoria d'una d'elles segons la categoria més adequada de l'altra. Les taules recullen les correspondències ordenades segons la NACE Rev.1.1 i segons la CCAE-93 Rev.1 a diferents nivells de desagregació; en el cas que una categoria d'una d'elles estigui relacionada amb més d'una de l'altra, aquesta s'identifica amb una P acompanyada del nombre de categories amb què es relaciona.

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Ordre ECF/217/2004 per la qual s'aprova la revisió de la CCAE-93

Tema[3] Marc històric i conceptual

Tema[4] Característiques de la CCAE-93 Rev.1

Tema[5] Modificacions de l'estructura i de les descripcions de la CCAE-93

Tema[6] Elements de consulta de la CCAE-93 Rev.1

Tema[7] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics