Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Real Decreto 475/2007 de 13 de abril
2009
Espanyol
TemaCorrespondències amb CCAE-2009 (ca). 4 dígits
CNAE-2009 (es)Partició (*)CCAE-2009 (ca)
Tema0111--Tema0111
Tema0112--Tema0112
Tema0113--Tema0113
Tema0114--Tema0114
Tema0115--Tema0115
Tema0116--Tema0116
Tema0119--Tema0119
Tema0121--Tema0121
Tema0122--Tema0122
Tema0123--Tema0123
Tema0124--Tema0124
Tema0125--Tema0125
Tema0126--Tema0126
Tema0127--Tema0127
Tema0128--Tema0128
Tema0129--Tema0129
Tema0130--Tema0130
Tema0141--Tema0141
Tema0142--Tema0142
Tema0143--Tema0143
Tema0144--Tema0144
Tema0145--Tema0145
Tema0146--Tema0146
Tema0147--Tema0147
Tema0149--Tema0149
Tema0150--Tema0150
Tema0161--Tema0161
Tema0162--Tema0162
Tema0163--Tema0163
Tema0164--Tema0164
Tema0170--Tema0170
Tema0210--Tema0210
Tema0220--Tema0220
Tema0230--Tema0230
Tema0240--Tema0240
Tema0311--Tema0311
Tema0312--Tema0312
Tema0321--Tema0321
Tema0322--Tema0322
Tema0510--Tema0510
Tema0520--Tema0520
Tema0610--Tema0610
Tema0620--Tema0620
Tema0710--Tema0710
Tema0721--Tema0721
Tema0729--Tema0729
Tema0811--Tema0811
Tema0812--Tema0812
Tema0891--Tema0891
Tema0892--Tema0892
Tema0893--Tema0893
Tema0899--Tema0899
Tema0910--Tema0910
Tema0990--Tema0990
Tema1011--Tema1011
Tema1012--Tema1012
Tema1013--Tema1013
Tema1021--Tema1021
Tema1022--Tema1022
Tema1031--Tema1031
Tema1032--Tema1032
Tema1039--Tema1039
Tema1042--Tema1042
Tema1043--Tema1043
Tema1044--Tema1044
Tema1052--Tema1052
Tema1053--Tema1053
Tema1054--Tema1054
Tema1061--Tema1061
Tema1062--Tema1062
Tema1071--Tema1071
Tema1072--Tema1072
Tema1073--Tema1073
Tema1081--Tema1081
Tema1082--Tema1082
Tema1083--Tema1083
Tema1084--Tema1084
Tema1085--Tema1085
Tema1086--Tema1086
Tema1089--Tema1089
Tema1091--Tema1091
Tema1092--Tema1092
Tema1101--Tema1101
Tema1102--Tema1102
Tema1103--Tema1103
Tema1104--Tema1104
Tema1105--Tema1105
Tema1106--Tema1106
Tema1107--Tema1107
Tema1200--Tema1200
Tema1310--Tema1310
Tema1320--Tema1320
Tema1330--Tema1330
Tema1391--Tema1391
Tema1392--Tema1392
Tema1393--Tema1393
Tema1394--Tema1394
Tema1395--Tema1395
Tema1396--Tema1396
Tema1399--Tema1399
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits