Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaCorrespondències amb CNO-2011 (es). 3 dígits
CCO-2011 (ca)Partició (*)CNO-2011 (es)
Tema001--Tema001
Tema002--Tema002
Tema111--Tema111
Tema112--Tema112
Tema121--Tema121
Tema122--Tema122
Tema131--Tema131
Tema132--Tema132
Tema141--Tema141
Tema142--Tema142
Tema143--Tema143
Tema150--Tema150
Tema211--Tema211
Tema212--Tema212
Tema213--Tema213
Tema214--Tema214
Tema215--Tema215
Tema221--Tema221
Tema222--Tema222
Tema223--Tema223
Tema224--Tema224
Tema225--Tema225
Tema231--Tema231
Tema232--Tema232
Tema241--Tema241
Tema242--Tema242
Tema243--Tema243
Tema244--Tema244
Tema245--Tema245
Tema246--Tema246
Tema247--Tema247
Tema248--Tema248
Tema251--Tema251
Tema259--Tema259
Tema261--Tema261
Tema262--Tema262
Tema263--Tema263
Tema264--Tema264
Tema265--Tema265
Tema271--Tema271
Tema272--Tema272
Tema281--Tema281
Tema282--Tema282
Tema283--Tema283
Tema291--Tema291
Tema292--Tema292
Tema293--Tema293
Tema311--Tema311
Tema312--Tema312
Tema313--Tema313
Tema314--Tema314
Tema315--Tema315
Tema316--Tema316
Tema320--Tema320
Tema331--Tema331
Tema332--Tema332
Tema333--Tema333
Tema340--Tema340
Tema351--Tema351
Tema352--Tema352
Tema353--Tema353
Tema361--Tema361
Tema362--Tema362
Tema363--Tema363
Tema371--Tema371
Tema372--Tema372
Tema373--Tema373
Tema381--Tema381
Tema382--Tema382
Tema383--Tema383
Tema411--Tema411
Tema412--Tema412
Tema421--Tema421
Tema422--Tema422
Tema430--Tema430
Tema441--Tema441
Tema442--Tema442
Tema443--Tema443
Tema444--Tema444
Tema450--Tema450
Tema500--Tema500
Tema511--Tema511
Tema512--Tema512
Tema521--Tema521
Tema522--Tema522
Tema530--Tema530
Tema541--Tema541
Tema542--Tema542
Tema543--Tema543
Tema549--Tema549
Tema550--Tema550
Tema561--Tema561
Tema562--Tema562
Tema571--Tema571
Tema572--Tema572
Tema581--Tema581
Tema582--Tema582
Tema583--Tema583
Tema584--Tema584
Tema589--Tema589
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCNO-2011 (es)-CCO-2011 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals