Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaCorrespondències amb CIUO-2008 (en). 3 dígits
CCO-2011 (ca)Partició (*)CIUO-2008 (en)
Tema001--Tema011
Tema001--Tema021
Tema002--Tema031
Tema111--Tema111
Tema112--Tema112
Tema121--Tema121
Tema122--Tema122
Tema131--Tema131
Tema131--Tema132
Tema132--Tema133
Tema132--Tema134
Tema141P2Tema141
Tema142P2Tema141
Tema143--Tema142
Tema150--Tema143
Tema211--Tema221
Tema212--Tema222
Tema213--Tema225
Tema214P2Tema226
Tema215P2Tema226
Tema215P3Tema263
Tema221--Tema231
Tema222--Tema232
Tema223--Tema233
Tema224P2Tema234
Tema225P2Tema234
Tema231P2Tema235
Tema232P2Tema235
Tema241--Tema211
Tema241--Tema212
Tema242--Tema213
Tema243P2Tema214
Tema244P2Tema215
Tema245P2Tema216
Tema246P2Tema214
Tema247P2Tema215
Tema248P2Tema216
Tema251P2Tema261
Tema259P2Tema261
Tema261--Tema241
Tema262P2Tema242
Tema263P2Tema242
Tema264P2Tema243
Tema265P2Tema243
Tema271--Tema251
Tema272--Tema252
Tema281P3Tema263
Tema282P3Tema263
Tema291--Tema262
Tema292--Tema264
Tema293--Tema265
Tema311P3Tema311
Tema312P3Tema311
Tema313--Tema313
Tema314--Tema314
Tema315--Tema315
Tema316P3Tema311
Tema320--Tema312
Tema331P2Tema321
Tema332--Tema324
Tema332P2Tema325
Tema333--Tema223
Tema333--Tema323
Tema340--Tema331
Tema351P2Tema332
Tema352P2Tema332
Tema353--Tema333
Tema361--Tema334
Tema362P4Tema335
Tema363P4Tema335
Tema371--Tema341
Tema372--Tema342
Tema373--Tema343
Tema381P2Tema351
Tema382P2Tema351
Tema383--Tema352
Tema411--Tema431
Tema412--Tema432
Tema421P3Tema441
Tema422P3Tema441
Tema430--Tema411
Tema430--Tema412
Tema430--Tema413
Tema430P3Tema441
Tema441P4Tema422
Tema442P4Tema422
Tema443P4Tema422
Tema444--Tema421
Tema450P4Tema422
Tema500P2Tema512
Tema500P2Tema513
Tema500P3Tema521
Tema500P5Tema524
Tema511P2Tema512
Tema512P2Tema513
Tema512P3Tema521
Tema512P5Tema524
Tema521P3Tema522
Tema522P3Tema522
Tema530P3Tema522
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCIUO-2008 (en)-CCO-2011 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits