Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaCorrespondències amb CCO-94 (ca). 4 dígits
CCO-2011 (ca)Partició (*)CCO-94 (ca)
Tema0011--Tema0010
Tema0011--Tema0020
Tema0012P2Tema0030
Tema0020P2Tema0030
Tema1111--Tema1011
Tema1111--Tema1012
Tema1111--Tema1013
Tema1111--Tema1031
Tema1111--Tema1032
Tema1112--Tema1020
Tema1113--Tema1041
Tema1113--Tema1042
Tema1113--Tema1043
Tema1120--Tema1110
Tema1211P2Tema1131
Tema1212--Tema1132
Tema1219P2Tema1128
Tema1219P2Tema1131
Tema1219--Tema1139
Tema1221--Tema1133
Tema1222--Tema1134
Tema1223--Tema1137
Tema1311P2Tema1121
Tema1311P16Tema1401
Tema1312P2Tema1121
Tema1312P16Tema1401
Tema1313P2Tema1122
Tema1313P2Tema1402
Tema1313P2Tema1702
Tema1314P2Tema1122
Tema1314P2Tema1402
Tema1314P2Tema1702
Tema1315P3Tema1126
Tema1315--Tema1135
Tema1315P2Tema1404
Tema1315P2Tema1704
Tema1316--Tema1123
Tema1316--Tema1403
Tema1316--Tema1703
Tema1321P3Tema1126
Tema1321--Tema1136
Tema1321P4Tema1405
Tema1321P2Tema1705
Tema1322P9Tema1129
Tema1322P8Tema1409
Tema1322P8Tema1709
Tema1323P9Tema1129
Tema1323--Tema1138
Tema1323P8Tema1409
Tema1323P8Tema1709
Tema1324P9Tema1129
Tema1324P8Tema1409
Tema1324P8Tema1709
Tema1325P9Tema1129
Tema1325P8Tema1409
Tema1325P8Tema1709
Tema1326P9Tema1129
Tema1326P8Tema1409
Tema1326P8Tema1709
Tema1327--Tema1127
Tema1327P4Tema1405
Tema1327P2Tema1705
Tema1329P9Tema1129
Tema1329P4Tema1405
Tema1329P8Tema1409
Tema1329P8Tema1709
Tema1411P5Tema1125
Tema1411--Tema1311
Tema1419P5Tema1125
Tema1419P2Tema1312
Tema1419--Tema1319
Tema1421P5Tema1125
Tema1421P4Tema1320
Tema1422P5Tema1125
Tema1422P4Tema1320
Tema1429P5Tema1125
Tema1429P4Tema1320
Tema1431P2Tema1124
Tema1431--Tema1210
Tema1431--Tema1510
Tema1432P2Tema1124
Tema1432P2Tema1220
Tema1501P9Tema1129
Tema1501P8Tema1409
Tema1501P8Tema1709
Tema1509P3Tema1126
Tema1509P2Tema1128
Tema1509P9Tema1129
Tema1509P2Tema1404
Tema1509P4Tema1405
Tema1509--Tema1406
Tema1509P8Tema1409
Tema1509P2Tema1704
Tema1509--Tema1706
Tema1509P8Tema1709
Tema2111P2Tema2121
Tema2112P2Tema2121
Tema2121P3Tema2720
Tema2122P3Tema2720
Tema2123P3Tema2720
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals