Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
TemaSubseccions
CodiDescripció
TemaAAAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
TemaBBPesca
TemaCAExtracció de productes energètics
TemaCBExtracció d'altres minerals, llevat de productes energètics
TemaDAIndústries de l'alimentació, begudes i tabac
TemaDBIndústries tèxtils i de la confecció
TemaDCIndústries del cuir i del calçat
TemaDDIndústries de la fusta i del suro
TemaDEIndústries del paper; edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
TemaDFCoqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
TemaDGIndústries químiques
TemaDHIndústries de la transformació del cautxú i matèries plàstiques
TemaDIIndústries d'altres productes minerals no metàl·lics
TemaDJMetal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
TemaDKIndústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
TemaDLIndústries de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
TemaDMFabricació de materials de transport
TemaDNIndústries manufactureres diverses
TemaEEProducció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua
TemaFFConstrucció
TemaGGComerç; reparació de vehicles de motor, motocicletes i articles personals i d'ús domèstic
TemaHHHoteleria
TemaIITransport, emmagatzematge i comunicacions
TemaJJMediació financera
TemaKKActivitats immobiliàries i de lloguer; serveis prestats a les empreses
TemaLLAdministració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
TemaMMEducació
TemaNNActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
TemaOOAltres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals
TemaPPLlars que ocupen personal domèstic
TemaQQOrganismes extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3222
4TemaClassesNUM4503