Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaOTE subdivisions
CodiDescripció
Tema1310Explotacions especialitzades en el conreu de cereals (llevat de l'arròs), plantes oleaginoses i proteaginoses
Tema1320Explotacions especialitzades en el conreu de l'arròs
Tema1330Explotacions combinades en el conreu de cereals, arròs, plantes oleaginoses i proteaginoses
Tema1410Explotacions especialitzades en el conreu de plantes d'eixarcolada (arrels i tubercles)
Tema1420Explotacions combinades en el conreu de cereals i plantes d'eixarcolada (arrels i tubercles)
Tema1430Explotacions especialitzades en el conreu de hortalisses fresques a l'aire lliure
Tema1441Explotacions especialitzades en tabac
Tema1442Explotacions especialitzades en cotó
Tema1443Explotacions que combinin conreus herbacis
Tema2011Explotacions especialitzades en hortalisses a l'aire lliure
Tema2012Explotacions especialitzades en hortalisses en hivernacle
Tema2013Explotacions especialitzades combinades amb conreus mixtos
Tema2021Explotacions especialitzades en flors i plantes ornamentals a l'aire lliure
Tema2022Explotacions especialitzades en flors i plantes ornamentals en hivernacle
Tema2023Explotacions especialitzades combinades amb flors i plantes ornamentals a l'aire lliure i en hivernacle
Tema2031Explotacions d'horticultura a l'aire lliure
Tema2032Explotacions d'horticultura en hivernacle
Tema2033Explotacions especialitzades en xampinyó
Tema2034Explotacions combinades de conreus hortícoles
Tema3110Explotacions especialitzades en viticultura de vins de qualitat
Tema3120Explotacions especialitzades en viticultura de vins, llevat dels vins de qualitat
Tema3130Explotacions especialitzades en viticultura de vins de qualitat combinats amb altres vins
Tema3141Explotacions especialitzades en raïm de taula
Tema3142Explotacions especialitzades en panses
Tema3143Explotacions de viticultura mixta
Tema3211Explotacions especialitzades en fruita fresca (excepte cítrics)
Tema3212Explotacions especialitzades en fruita seca
Tema3213Explotacions combinades de fruita fresca (excepte cítrics) i fruita seca
Tema3220Explotacions especialitzades en cítrics
Tema3230Explotacions combinades de fruiters i cítrics
Tema3300Explotacions especialitzades en olivera
Tema3400Explotacions combinades de conreus permanents diversos
Tema4110Explotacions especialitzades lleteres
Tema4120Explotacions especialitzades lleteres i cria de bovins de llet
Tema4210Explotacions especialitzades de cria de bovins de carn
Tema4220Explotacions especialitzades d'engreix de bovins de carn
Tema4310Explotacions combinades lletera i cria de bovins de carn
Tema4320Explotacions combinades de bovins de carn i cria de bovins de llet
Tema4410Explotacions especialitzades d'ovins
Tema4420Explotacions combinades d'ovins i bovins
Tema4430Explotacions especialitzades de cabrum
Tema4440Explotacions combinades d'herbívors
Tema5011Explotacions especialitzades de porcins de cria
Tema5012Explotacions especialitzades de porcins d'engreix
Tema5013Explotacions combinades de porcins de cria i engreix
Tema5021Explotacions especialitzades de gallines ponedores
Tema5022Explotacions especialitzades de pollastres d'engreix
Tema5023Explotacions combinades de gallines ponedores i d'engreix
Tema5031Explotacions combinades de porcins i aviram
Tema5032Explotacions combinades de porcins, aviram i altres granívors
Tema6010Explotacions de policultius combinades d'horticultura i conreus permanents
Tema6020Explotacions de policultius combinades de grans conreus i horticultura
Tema6030Explotacions de policultius combinades de grans conreus i viticultura
Tema6040Explotacions de policultius combinades de grans conreus i conreus permanents
Tema6050Explotacions de policultius amb predomini de grans conreus
Tema6061Explotacions combinades amb predomini d'horticultura
Tema6062Explotacions combinades amb predomini de conreus llenyosos
Tema7110Explotacions de ramaderia mixta amb predomini d'herbívors lleters
Tema7120Explotacions de ramaderia mixta amb predomini d'herbívors no lleters
Tema7210Explotacions de ramaderia mixta amb predomini de granívors combinada amb herbívors lleters
Tema7220Explotacions de ramaderia mixta amb predomini de granívors combinada amb herbívors no lleters
Tema7230Explotacions de ramaderia mixta amb predomini de granívors combinada amb herbívors diversos
Tema8110Explotacions mixtes amb predomini de grans conreus combinada amb herbívors lleters
Tema8120Explotacions mixtes amb predomini d'herbívors lleters combinada amb grans conreus
Tema8130Explotacions mixtes amb predomini de grans conreus combinada amb herbívors no lleters
Tema8140Explotacions mixtes amb predomini d'herbívors no lleters combinada amb grans conreus
Tema8210Explotacions mixtes de grans conreus i granívors
Tema8220Explotacions mixtes de conreus permanents i herbívors
Tema8231Explotacions d'apicultura
Tema8232Explotacions mixtes diverses
Tema9000Explotacions no classificables
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaOTE generalsNUM19
2TemaOTE principalsNUM218
3TemaOTE particularsNUM351
4TemaOTE subdivisionsNUM471