Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adaptació de la COICOP de l'Oficina Estadística de Nacions Unides
1968
Català
TemaGrups nivell 2
CodiDescripció
Tema011Aliments
Tema012Begudes
Tema013Tabac
Tema021Peces de vestir
Tema022Calçat
Tema031Lloguers bruts
Tema032Despeses corrents de manteniment i reparació de l'habitatge
Tema033Altres serveis relacionats amb l'habitatge
Tema034Electricitat, gas i altres tipus de combustibles
Tema041Mobles, estris domèstics i articles de decoració, catifes i altres revestiments del terra, i les seves reparacions
Tema042Articles tèxtils per a la llar
Tema043Aparells de calefacció i de cuina, refrigeradors, rentadores i altres electrodomèstics, fins i tot els seus accessoris i reparacions
Tema044Cristalleria, vaixella i estris d'ús domèstic
Tema045Eines i equips per a la llar i el jardí
Tema046Béns i serveis per al manteniment corrent de la llar
Tema051Medicaments i altres productes farmacèutics, i aparells i equips terapèutics
Tema052Serveis mèdics i paramèdics extrahospitalaris
Tema053Serveis hospitalaris
Tema054Serveis d'assegurances de malaltia i d'accident
Tema061Compres de vehicles
Tema062Despeses d'utilització de vehicles
Tema063Serveis de transport
Tema071Equips i accessoris, incloses les reparacions
Tema072Serveis d'esbargiment i culturals
Tema073Periòdics, llibres i articles de papereria
Tema081Serveis d'ensenyament
Tema082Material escolar
Tema083Serveis auxiliar de l'ensenyament
Tema091Serveis de restaurants i cafès
Tema092Serveis d'allotjament
Tema101Atencions personals
Tema102Efectes personals ncaa
Tema103Comunicacions
Tema104Serveis socials
Tema105Serveis financers ncaa
Tema106Altres serveis ncaa
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrups nivell 1NUM210
2TemaGrups nivell 2NUM336