Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
262 Fabricació de productes ceràmics no refractaris, llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2621Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
Tema2622Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
Tema2623Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
Tema2624Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
Tema2625Fabricació d'altres productes ceràmics
Tema2626Fabricació de productes ceràmics refractaris
TemaCorrespondències NACE-REV.1 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema269--Fabricació de productes minerals no metàl·lics ncaa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 4 grups industrials
CodiDescripció
1Indústries de béns intermedis
TemaAgregat 5 grups industrials
CodiDescripció
2Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia