Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
TemaForma abreujada
CodiDescripció
46Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema461Serrada i preparació industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, etc.)
Tema462Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, etc.)
Tema463Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció
Tema464Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema465Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
Tema466Fabricació de productes de suro
Tema467Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.
Tema468Indústries del moble de fusta
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema19P4Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria, talabarderia i sabateria
Tema20--Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema46--Indústries de la fusta i del moble de fusta
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema24P6Fabricació de calçat, peces de vestir i altres articles confeccionats amb productes tèxtils
Tema25--Indústries de la fusta i del suro, llevat de la fabricació de mobles
Tema26P2Fabricació de mobles i accessoris i indústries auxiliars
Tema39P10Indústries fabrils diverses
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema33--Indústries de la fusta i productes de fusta, fins i tot els mobles
Tema39--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 24 classes
CodiDescripció
11Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
TemaAgregat 16 sectors industrials
CodiDescripció
13Fusta, suro i mobles de fusta