Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
3 Indústries manufactureres
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema31Productes alimentaris, begudes i tabac
Tema32Tèxtils, confeccions tèxtils, calçat i indústries del cuir
Tema33Indústries de la fusta i productes de fusta, fins i tot els mobles
Tema34Fabricació de paper i productes de paper, arts gràfiques i edició
Tema35Fabricació de substàncies químiques i productes químics, derivats del petroli i del carbó, de cautxú i de matèries plàstiques
Tema36Fabricació de productes minerals no metàl·lics, llevat dels derivats del petroli i del carbó
Tema37Indústries metàl·liques bàsiques
Tema38Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
Tema39Altres indústries manufactureres
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema1--Energia i aigua
Tema2--Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústries químiques
Tema3--Indústries transformadores dels metalls. Mecànica de precisió
Tema4--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
TemaA--Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
TemaC--Explotació de mines i pedreres
TemaD--Indústries manufactureres
TemaK--Activitats immobiliàries, de lloguer i empresarials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.