Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
6100 Comerç a l'engròs
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3710--Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
Tema3720--Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
Tema5010--Venda de vehicles de motor
Tema5030--Venda de parts, peces i accessoris de vehicles de motor
Tema5040--Venda, manteniment i reparació de motocicletes i de les seves parts, peces i accessoris
Tema5110--Intermediaris del comerç
Tema5121--Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i d'animals vius
Tema5122--Comerç a l'engròs d'aliments, begudes i tabac
Tema5131--Comerç a l'engròs de productes tèxtils, roba i calçat
Tema5139--Comerç a l'engròs d'altres béns de consum, llevat dels alimentaris
Tema5141--Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i de productes similars
Tema5142--Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
Tema5143--Comerç a l'engròs de materials de construcció, articles de ferreteria i equips i materials de fontaneria i calefacció
Tema5149--Comerç a l'engròs d'altres productes intermedis no agraris, ferralla i rebuigs
Tema5150--Comerç a l'engròs de maquinària, equips i materials
Tema5190--Comerç a l'engròs d'altres productes
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.