Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
369 Indústries manufactureres ncaa
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3691Fabricació de joies i articles similars
Tema3692Fabricació d'instruments de música
Tema3693Fabricació d'articles d'esport
Tema3694Fabricació de jocs i joguines
Tema3699Altres indústries manufactureres ncaa
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-NACE-REV.1 (ca)
Codi NACE-REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema362--Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
Tema363--Fabricació d'instruments musicals
Tema364--Fabricació d'articles d'esport
Tema365--Fabricació de jocs i joguines
Tema366--Altres indústries manufactureres diverses
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema321--Fabricació de tèxtils
Tema323--Indústries del cuir i productes de cuir i succedanis del cuir i pells, llevat de calçat i altres confeccions tèxtils
Tema352--Fabricació d'altres productes químics
Tema381--Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema382--Construcció de maquinària i equips mecànics, no elèctrics
Tema384--Construcció de material de transport
Tema390--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.