Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
2121 Infermers no especialitzats
TemaForma abreujada
CodiDescripció
2121Infermers no especialitzats
TemaNota explicativa

Els infermers no especialitzats tracten, ajuden i atenen persones que necessiten cures d'infermeria a causa dels efectes de malalties o lesions en general.

Aquests infermers assumeixen la responsabilitat de planificar i gestionar la cura dels pacients, inclosa la supervisió d'altres professionals de l'atenció sanitària, treballant de manera independent o en equip amb metges i altres professionals en l'aplicació de mesures preventives i curatives.

Nota: els infermers que, a més d'exercir com a tals, participen en la formació d'infermers o en la investigació en infermeria clínica es classifiquen en aquest grup. Els infermers que participen en investigació biomèdica usant organismes vius i no exerceixen com a infermers clínics es classifiquen en el grup primari 2421, "Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars".

Entre les seves tasques s'inclou:
- Planificar, prestar i avaluar atencions d'infermeria als pacients seguint les pràctiques i les normes de la infermeria moderna.
- Coordinar l'atenció als pacients per mitjà de consultes a altres professionals de la salut i als membres dels equips de salut.
- Desenvolupar i aplicar plans per al tractament biològic, social i psicològic dels pacients en col·laboració amb altres professionals de la salut.
- Planificar i oferir cures, tractaments i teràpies personals, inclosa l'administració de medicació, i la supervisió de la resposta als tractaments o al programa de cures.
- Netejar ferides i aplicar cures i embenats quirúrgics.
- Vigilar el dolor i el malestar experimentat pels pacients; alleujar el dolor per mitjà d'una varietat de teràpies, inclòs l'ús d'analgèsics.
- Planificar i participar en programes educatius sobre la salut, promoció de la salut i formació d'infermeria en clíniques i centres comunitaris.
- Respondre preguntes als pacients i a les seves famílies; subministrar-los informació relativa a la prevenció de la mala salut, els tractaments o les cures.
- Supervisar i coordinar la feina d'altres infermers i de treballadors de la salut i de les cures personals.
- Investigar sobre pràctiques a la infermeria i els seus procediments; difondre'n els resultats en mitjans com ara articles i informes científics.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:
- Diplomats en infermeria no especialitzats
- Graduats en infermeria no especialitzats
- Infermers no especialitzats

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:
- Auxiliars d'infermeria hospitalària (vegeu 5611)
- Infermers (infermeria de salut mental) (vegeu 2122)
- Infermers (infermeria del treball) (vegeu 2122)
- Infermers (infermeria familiar i comunitària) (vegeu 2122)
- Infermers de cures medicoquirúrgiques (vegeu 2122)
- Infermers de geriatria (vegeu 2122)
- Infermers de pediatria (vegeu 2122)
- Responsables corporatius de seguretat en el treball (vegeu 2158)

TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2720P3Infermers
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (ca)
Codi CIUO-2008 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2221P2Professionals d'infermeria
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
Codi CNO-2011 (es)Partició (*)Descripció
Tema2121--Enfermeros no especializados
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (en)
Codi CIUO-2008 (en)Partició (*)Descripció
Tema2221P2Nursing professionals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.