Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
246 Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
TemaForma abreujada
CodiDescripció
246Enginyers tècnics (exc. agrícoles, elèctrics i en TIC)
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2461Enginyers tècnics industrials i de producció
Tema2462Enginyers tècnics d'obres públiques
Tema2463Enginyers tècnics mecànics
Tema2464Enginyers tècnics aeronàutics
Tema2465Enginyers tècnics químics
Tema2466Enginyers tècnics de mines, metal·lúrgics i similars
Tema2469Enginyers tècnics ncaa
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema265P3Enginyers tècnics i similars
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (ca)
Codi CIUO-2008 (ca)Partició (*)Descripció
Tema214P2Enginyers (excepte electrotecnòlegs)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
Codi CNO-2011 (es)Partició (*)Descripció
Tema246--Ingenieros técnicos (excepto agrícolas, forestales, eléctricos, electrónicos y TIC)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (en)
Codi CIUO-2008 (en)Partició (*)Descripció
Tema214P2Engineering professionals (excluding electrotechnology)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.