Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
D Tècnics i professionals de suport
TemaForma abreujada
CodiDescripció
DTècnics i professionals de suport
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema31Tècnics de les ciències i de les enginyeries
Tema32Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció
Tema33Tècnics sanitaris i professionals de les teràpies alternatives
Tema34Professionals de suport en finances i matemàtiques
Tema35Representants, agents comercials i similars
Tema36Professionals de suport a la gestió administrativa, tècnics de les forces i cossos de seguretat
Tema37Professionals de suport de serveis jurídics, socials, culturals, esportius i similars
Tema38Tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
TemaDP3Professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars
TemaEP3Professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars
TemaFP6Tècnics i professionals de suport
TemaGP4Empleats administratius
TemaHP4Treballadors de serveis de restauració i serveis personals
TemaMP3Treballadors qualificats de la construcció llevat dels operadors de maquinària
TemaNP4Treballadors qualificats de les indústries extractives, la metal·lúrgia, la construcció de maquinària i similars
TemaPP3Treballadors qualificats de les indústries de les arts gràfiques, dels tèxtils i la confecció, de l'elaboració d'aliments, ebenistes, artesans i similars
TemaQP3Operadors d'instal·lacions industrials i maquinària fixa, muntadors i engalzadors
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
Codi CNO-2011 (es)Partició (*)Descripció
TemaD--Técnicos; profesionales de apoyo
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.