Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
J Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres
TemaForma abreujada
CodiDescripció
JTreballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema61Treballadors qualificats en activitats agrícoles
Tema62Treballadors qualificats en activitats ramaderes (incloses les avícoles, apícoles i similars)
Tema63Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes
Tema64Treballadors qualificats en activitats forestals, pesqueres i cinegètiques
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
TemaBP4Gerents d'empreses amb menys de deu assalariats
TemaCP4Gerents d'empreses sense assalariats
TemaLP2Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
Codi CNO-2011 (es)Partició (*)Descripció
TemaJ--Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.