Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
2239 Altres professionals de l'ensenyament
TemaForma abreujada
CodiDescripció
2239Altres prof. ensenyament ncaa
TemaNota explicativa

Aquest grup primari inclou altres professionals de l'ensenyament superior associats a les titulacions de 2n i 3r cicle universitari no classificats separadament en el subgrup 223 «Altres professionals de l'ensenyament».
En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure:
Fer classes particulars d'assignatures i matèries que formen part de l'ensenyament reglat referent a les categories superior o secundària.
Orientar els alumnes en l'elecció d'estudis a seguir.
Exercir tasques afins.
Supervisar altres treballadors.
Exemple d'ocupacions incloses en aquest grup primari:
Professor de classes particulars d'ensenyament secundari Professor de classes particulars d'ensenyament superior Professor de classes particulars d'idiomes Professor de classes particulars de música clàssica i dansa Professor preparador d'oposicions dels grups A, B i C Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:
Professor d'aeròbic i similars (3545) Professor d'ensenyament d'adults (2820) Professor d'ensenyament primari (2811) Professor de balls de saló (3543) Professor de classes particulars d'informàtica (ensenyament no reglat) (2839) Professor de classes particulars d'oficis (perruqueria) (2839) Professor preparador d'oposicions dels grups D i E (2811)
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CNO-79 (ca)
Codi CNO-79 (ca)Partició (*)Descripció
Tema13190P2Altres professors d'ensenyaments de nivell superior
Tema13290P2Altres professors d'ensenyaments de nivell mitjà
Tema13910P5Professor ncaa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CIUOCOM-88 (ca)
Codi CIUOCOM-88 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2359--Altres professionals de l'ensenyament ncaa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
Codi CCO-2011 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2322--Professors d'ensenyament no reglat d'idiomes
Tema2323--Professors d'ensenyament no reglat de música i dansa
Tema2324--Professors d'ensenyament no reglat d'art
Tema2325--Instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació
Tema2326--Professionals de l'educació ambiental
Tema2329--Altres professors i professionals de l'ensenyament ncaa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.