Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
13 Professors
TemaForma abreujada
CodiDescripció
13Professors
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest subgrup fan classes col·lectives i particulars als alumnes dels diferents nivells d'ensenyament, des del preescolar fins al superior; s'encarreguen de la instrucció de disminuïts psíquics; duen a terme recerques i aconsellen sobre mètodes i mitjans pedagògics; organitzen i dirigeixen les activitats educatives en els centres docents, i acompleixen tasques afins.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema131Professors d'universitat i altres centres d'ensenyament superior
Tema132Professors d'ensenyaments de nivell mitjà
Tema133Professors d'educació general bàsica
Tema134Professors d'educació preescolar
Tema135Professors d'educació especial
Tema139Professors ncaa
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema22P1Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
Tema28P1Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1r cicle universitari
Tema32P3Tècnics en educació infantil, instructors de vol, navegació i conducció de vehicles
Tema35P10Altres tècnics i professionals de suport
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.