Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
2 Membres i personal directiu d'òrgans de l'Administració pública i directors i gerents d'empreses
TemaForma abreujada
CodiDescripció
2Directius administració gerents d'empreses
TemaNota explicativa

Comprèn les persones que són membres d'òrgans de govern de l'Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i l'Administració institucional, o d'òrgans legislatius i consultius, i tenen com a missió principal dirigir o participar en l'elaboració de la política nacional, dictant lleis i altres disposicions reglamentàries, els funcionaris superiors de l'Administració pública que interpreten i dirigeixen l'aplicació de les lleis i els reglaments per a l'execució de la política nacional, i els directors i gerents que planifiquen, organitzen, coordinen i dirigeixen les activitats d'empreses públiques o privades o els departaments corresponents en els sectors industrial i de serveis.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema20Membres dels òrgans de govern, legislatius i consultius, i personal directiu de l'administració pública
Tema21Directors i gerents d'empreses
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema1P6Personal directiu de les empreses i de les administracions públiques
Tema3P10Tècnics i professionals de suport
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.