Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
34 Operadors de màquines facturadores, comptables, de calcular i de tractament automàtic de dades
TemaForma abreujada
CodiDescripció
34Operadors facturadores i tractament de dades
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest subgrup manegen màquines facturadores i comptables per a enregistrar les transaccions financeres i comercials, màquines per a càlculs aritmètics i màquines automàtiques que classifiquen, seleccionen, calculen, resumeixen i enregistren dades científiques, tècniques, comercials o d'altra mena.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema341Operadors de màquines facturadores, comptables i de calcular
Tema342Operadors de màquines de tractament automàtic de la informació
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema26P4Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, l'enginyeria i similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari
Tema42P2Operadors de màquines d'oficina
Tema43P3Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.