Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
9 Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
TemaForma abreujada
CodiDescripció
9Miners, fabricants, constructors i transportistes
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest gran grup dirigeixen, segons les instruccions que reben, o duen a terme les feines d'extracció de minerals, petroli i gas natural, de preparació i tractament de materials, de fabricació i reparació de productes industrials, de muntatge i maneig de maquinària i instal·lacions, de construcció, manteniment i reparació d'edificis, carreteres i obres, de conducció i altres tasques en els vehicles de transport i feines anàlogues.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema90Treballadors de la fabricació de productes de cautxú i plàstic
Tema91Treballadors de la fabricació de productes de paper i cartó
Tema92Treballadors de les arts gràfiques
Tema93Pintors
Tema94Artesans i treballadors similars ncaa
Tema95Treballadors de la construcció
Tema96Operadors de màquines fixes i instal·lacions similars
Tema97Treballadors de la càrrega i descàrrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres
Tema98Conductors i resta de personal de maniobra dels mitjans de transport
Tema99Treballadors ncaa
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3P10Tècnics i professionals de suport
Tema7P4Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d'instal·lacions i maquinària
Tema8P6Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors
Tema9P7Treballadors no qualificats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.