Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
97 Treballadors de la càrrega i descàrrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres
TemaForma abreujada
CodiDescripció
97Treballadors càrrega i descàrrega mercaderies
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema971Estibadors, carregadors i embaladors
Tema972Instal·ladors d'aparells d'elevació, empalmadors de cables i similars
Tema973Conductors de grues i operadors d'instal·lacions d'elevació
Tema974Conductors de màquines del moviment de terres i equips similars
Tema979Treballadors de la càrrega i descàrrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres ncaa
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema75P7Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars
Tema83P19Operadors de màquines fixes
Tema84P12Muntadors i engalzadors
Tema85P5Maquinista de locomotora, operador de maquinària agrícola i d'equips pesants mòbils, i mariners
Tema86P2Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera
Tema93P6Altres treballadors no qualificats en altres serveis
Tema97P3Peons de les indústries manufactureres
Tema98P3Peons del transport i descarregadors
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.