Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: 10.12.18–16.12.18

2019

Tot l'any Setmana actual
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2019
Desembre
Dijous 13
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2017     
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2017     
PIBTComptabilitat trimestralT3/2018     
Divendres 14
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2018