Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ECV

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ECV. 2019
ECV: Enquesta de condicions de vida
2018
NovembreResultats territorials2018
iCalendar