Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2019
CodiEstadísticaPeríode temporal
Gener
Dimecres 2
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2018
Dijous 3
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2018
TURESTTurisme estranger11/2018
Dijous 10
COMESTComerç amb l'estranger10/2018
DEFEstadística de defuncions2017
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2017
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2017
Divendres 11
IPIÍndex de producció industrial11/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2018
Dimecres 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2019
Divendres 18
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2018
Dilluns 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2018
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2018
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2018
Dijous 24
COMESTComerç amb l'estranger11/2018
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials12/2018
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2018
Dimarts 29
EPAEnquesta de població activaT4/2018
Dimecres 30
ICDÍndex de comerç al detall12/2018
Dijous 31
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2018
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2018
Febrer
Divendres 1
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2018
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2018
TURESTTurisme estranger12/2018
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2018
Dilluns 4
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2018
PIBAVNAvanç del PIB trimestral2018
Dimecres 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2018
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2018
Dijous 7
IPIÍndex de producció industrial12/2018
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2018
Dimarts 12
EPAEnquesta de població activa2018
Dijous 14
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2018
Dilluns 18
PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2018
Dimecres 20
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2018
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2018
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2018
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2019
Dilluns 25
COMESTComerç amb l'estranger12/2018
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2018
IPRIÍndex de preus industrials01/2019
Dimarts 26
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2019
Dimecres 27
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2018
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2018
Dijous 28
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2018
Març
Divendres 1
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2019
TURESTTurisme estranger01/2019
Dilluns 4
EPCENTEstimació de la població centenària2017
Dimarts 5
IEVTaula de vida. Taula de vida2013–2017
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat2013–2017
Divendres 8
IPIÍndex de producció industrial01/2019
Dilluns 11
ICDÍndex de comerç al detall01/2019
Dijous 14
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2019
Dimarts 19
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2018
Dimecres 20
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2018
PIBTComptabilitat trimestralT4/2018
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2019
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2019
COMESTComerç amb l'estranger01/2019
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2019
Dilluns 25
IPRIÍndex de preus industrials02/2019
Dijous 28
CFMCompte de fluxos de materials2015
Divendres 29
ICDÍndex de comerç al detall02/2019
Abril
Dilluns 1
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2018
Dimarts 2
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2019
TURESTTurisme estranger02/2019
Dimecres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2019
Dijous 4
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2018
TURCATTurisme dels residents de Catalunya2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2018
Divendres 5
ATURPEstadística de prestacions per atur2018
IPIÍndex de producció industrial02/2019
Dilluns 8
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2016
Dijous 11
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2019
Divendres 12
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2019
Dimarts 16
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2019
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2019
Dimecres 24
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2019
Dijous 25
COMESTComerç amb l'estranger02/2019
EPAEnquesta de població activaT1/2019
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2018
IPRIÍndex de preus industrials03/2019
Dilluns 29
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2019
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2018
RISEstadística de rendes d'inserció social2018
Dimarts 30
ICDÍndex de comerç al detall03/2019
Maig
Dijous 2
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2019
Dilluns 6
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT1/2019
Dimarts 7
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2019
Dimecres 8
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2019
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2019
TURESTTurisme estranger03/2019
Dijous 9
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2018
IPIÍndex de producció industrial03/2019
Dilluns 13
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2018
Dijous 16
PTFProductivitat total dels factors2018
Dilluns 20
PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2018
Dimecres 22
COMESTComerç amb l'estranger03/2019
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2019
PROJProjeccions de població2018–2061
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2019
Divendres 24
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2019
IPRIÍndex de preus industrials04/2019
Dimecres 29
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics2017
Dijous 30
ECLLEnquesta contínua de llars2018
ICDÍndex de comerç al detall04/2019
Juny
Dilluns 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2019
TURESTTurisme estranger04/2019
Dimecres 5
IPIÍndex de producció industrial04/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2019
Dijous 13
PIBTComptabilitat trimestralT1/2019
Dimarts 18
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2019
Dimecres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2019
Dijous 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2019
Divendres 21
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2019
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials05/2019
Dimecres 26
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2018
IBIImpost sobre béns immobles2018
Dijous 27
ECVEnquesta de condicions de vida2018
Divendres 28
COMESTComerç amb l'estranger04/2019
ICDÍndex de comerç al detall05/2019
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2018
Juliol
Dilluns 1
EAESEstadística anual d'estructura salarial2017
Dimarts 2
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2019
TURESTTurisme estranger05/2019
Dimecres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2019
Divendres 5
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2019
IPIÍndex de producció industrial05/2019
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2019
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2019
Dilluns 8
EULPEnquesta d'usos lingüístics de la població2018
Dijous 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2019
Dilluns 15
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2019
Dimarts 16
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2019
Dilluns 22
PENSEstadística de pensions contributives. Pensionistes de la Seguretat Social2018
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2019
Dimecres 24
COMESTComerç amb l'estranger05/2019
Dijous 25
EPAEnquesta de població activaT2/2019
IPRIÍndex de preus industrials06/2019
Dilluns 29
ICDÍndex de comerç al detall06/2019
Dimecres 31
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2019
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT2/2019
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2019
Agost
Dijous 1
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2019
TURESTTurisme estranger06/2019
Divendres 2
ECLEstadístiques de cost laboral2018
Dijous 8
IPIÍndex de producció industrial06/2019
Dilluns 26
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2019
Divendres 30
ICDÍndex de comerç al detall07/2019
Setembre
Dilluns 2
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2019
TURESTTurisme estranger07/2019
Dimarts 3
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2019
Dimecres 4
IPRIÍndex de preus industrials07/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2019
Dilluns 9
COMESTComerç amb l'estranger06/2019
Dijous 12
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2019
IPIÍndex de producció industrial07/2019
Divendres 13
PIBTComptabilitat trimestralT2/2019
Dilluns 16
MMMoviments migratoris2018
Dimarts 17
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2019
Dimecres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2019
Dijous 19
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2018
Divendres 20
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2018
Dimecres 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2019
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2019
IPRIÍndex de preus industrials08/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2019
Divendres 27
COMESTComerç amb l'estranger07/2019
ICDÍndex de comerç al detall08/2019
Dilluns 30
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2018
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2018
NOMSNoms dels nadons2018
Octubre
Dimarts 1
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2019
TURESTTurisme estranger08/2019
Dimecres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2019
Divendres 4
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2019
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2019
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2019
Dilluns 7
PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2018
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2018
Dimarts 8
IPIÍndex de producció industrial08/2019
Dimecres 9
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2017/18
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2018
Dijous 10
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2019
Divendres 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2019
Dimarts 15
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2019
Dimecres 16
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2018
Dilluns 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2019
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2019
Dijous 24
COMESTComerç amb l'estranger08/2019
EPAEnquesta de població activaT3/2019
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials09/2019
Dimarts 29
ICDÍndex de comerç al detall09/2019
Dijous 31
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2019
Novembre
Dilluns 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2019
TURESTTurisme estranger09/2019
Dimarts 5
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2017
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2019
Dimecres 6
IPIÍndex de producció industrial09/2019
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT3/2019
Dijous 7
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2018/19
Dimarts 12
EIPEnquesta industrial de productes2018
Dimecres 13
INEstadística sobre innovació a les empreses. Taules bàsiques2017
Dimecres 20
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2017
EPEEstimacions de població estacional2018
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2019
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2019
Dilluns 25
IPRIÍndex de preus industrials10/2019
Dimarts 26
RDRecerca i desenvolupament. Ampliació de resultats2017
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2019
Dimecres 27
COMESTComerç amb l'estranger09/2019
PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2019
Dijous 28
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2017
ICDÍndex de comerç al detall10/2019
Divendres 29
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2019
EULPEnquesta d'usos lingüístics de la població. Municipi de Barcelona i altres resultats territorials2018
Desembre
Dilluns 2
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2019
TURESTTurisme estranger10/2019
Dimarts 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2019
Dimecres 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2019
Dijous 5
IPIÍndex de producció industrial10/2019
Dilluns 9
SHDSèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica1860, 1877, 1900 i 1910
Dimarts 10
BIBEnquesta de biblioteques2018
Dimecres 11
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2017
Dijous 12
PIBTComptabilitat trimestralT3/2019
Divendres 13
EAUVIEstadística de l'audiovisual2017
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2018
Dilluns 16
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2017
Dimarts 17
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2019
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2018–2019
Dimecres 18
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2017
EPEstimacions de població. Dades definitives2019
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2019
Dijous 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2019
PIBCProducte interior brut territorial2017
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2018
Divendres 20
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2019
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2019
Dilluns 23
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2018
IPRIÍndex de preus industrials11/2019
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall11/2019
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2019
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2019
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2019
iCalendar