Saltar al contingut principal

  Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

  2019

  Tot l'any Setmana vinent
  Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2019
  Gener
  Dimecres 2
  PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2018
  Dijous 3
  TURDESTDespesa del turisme estranger11/2018
  TURESTTurisme estranger11/2018
  Dijous 10
  COMESTComerç amb l'estranger10/2018
  DEFEstadística de defuncions2017
  MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2017
  NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2017
  Divendres 11
  IPIÍndex de producció industrial11/2018
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2018
  Dimecres 16
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2019
  Divendres 18
  CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2018
  Dilluns 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2018
  Dimecres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2018
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2018
  Dijous 24
  COMESTComerç amb l'estranger11/2018
  Divendres 25
  IPRIÍndex de preus industrials12/2018
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2018
  Dimarts 29
  EPAEnquesta de població activaT4/2018
  Dimecres 30
  ICDÍndex de comerç al detall12/2018
  Dijous 31
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2018
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2018
  Febrer
  Divendres 1
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2018
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger12/2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2018
  TURESTTurisme estranger12/2018
  TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2018
  Dilluns 4
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2018
  PIBAVNAvanç del PIB trimestral2018
  Dimecres 6
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2018
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2018
  PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2018
  Dijous 7
  IPIÍndex de producció industrial12/2018
  IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2018
  Dimarts 12
  EPAEnquesta de població activa2018
  Dijous 14
  PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2018
  Dilluns 18
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2018
  Dimecres 20
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2018
  PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2018
  Dijous 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2018
  RDRecerca i desenvolupament. Dades provisionals2017
  Divendres 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2019
  Dilluns 25
  COMESTComerç amb l'estranger12/2018
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2018
  IPRIÍndex de preus industrials01/2019
  Dimarts 26
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2019
  Dimecres 27
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2018
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2018
  Dijous 28
  INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2018
  Març
  Divendres 1
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger01/2019
  TURESTTurisme estranger01/2019
  Dilluns 4
  EPCENTEstimació de la població centenària2017
  Dimarts 5
  IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada. Taula de vida2013–2017
  IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada. Mortalitat estandarditzada2013–2017
  Divendres 8
  IPIÍndex de producció industrial01/2019
  Dilluns 11
  ICDÍndex de comerç al detall01/2019
  Dijous 14
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2019
  Dimarts 19
  ECLEstadístiques de cost laboralT4/2018
  Dimecres 20
  PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2018
  PIBTComptabilitat trimestralT4/2018
  Dijous 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2019
  Divendres 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2019
  COMESTComerç amb l'estranger01/2019
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2019
  Dilluns 25
  IPRIÍndex de preus industrials02/2019
  Dijous 28
  CFMCompte de fluxos de materials2015
  Divendres 29
  ICDÍndex de comerç al detall02/2019
  Abril
  Dilluns 1
  EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2018
  Dimarts 2
  TURDESTDespesa del turisme estranger02/2019
  TURESTTurisme estranger02/2019
  Dimecres 3
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2019
  Dijous 4
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2018
  TURCATTurisme dels residents de Catalunya2018
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2018
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2018
  Divendres 5
  ATURPEstadística de prestacions per atur2018
  IPIÍndex de producció industrial02/2019
  Dilluns 8
  RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2016
  Dijous 11
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2019
  Divendres 12
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2019
  Dimarts 16
  CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2019
  Dimarts 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2019
  Dimecres 24
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2019
  Dijous 25
  COMESTComerç amb l'estranger02/2019
  EPAEnquesta de població activaT1/2019
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2018
  IPRIÍndex de preus industrials03/2019
  Dilluns 29
  PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2019
  PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2018
  RISEstadística de rendes d'inserció social2018
  Dimarts 30
  ICDÍndex de comerç al detall03/2019
  Maig
  Dijous 2
  EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2019
  Dilluns 6
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT1/2019
  Dimarts 7
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2019
  Dimecres 8
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2019
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger03/2019
  TURESTTurisme estranger03/2019
  Dijous 9
  IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2018
  IPIÍndex de producció industrial03/2019
  Dilluns 13
  PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social2018
  Dijous 16
  PTFProductivitat total dels factors2018
  Dilluns 20
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2018
  Dimecres 22
  COMESTComerç amb l'estranger03/2019
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2019
  PROJProjeccions de població2018–2061
  Dijous 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2019
  Divendres 24
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2019
  IPRIÍndex de preus industrials04/2019
  Dimecres 29
  INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics2017
  Dijous 30
  ECLLEnquesta contínua de llars2018
  ICDÍndex de comerç al detall04/2019
  Juny
  Dilluns 3
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger04/2019
  TURESTTurisme estranger04/2019
  Dimecres 5
  IPIÍndex de producció industrial04/2019
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2019
  Dijous 13
  PIBTComptabilitat trimestralT1/2019
  Dimarts 18
  ECLEstadístiques de cost laboralT1/2019
  Dimecres 19
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2019
  Dijous 20
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2019
  Divendres 21
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2019
  Dimarts 25
  IPRIÍndex de preus industrials05/2019
  Dimecres 26
  CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2018
  IBIImpost sobre béns immobles2018
  Dijous 27
  ECVEnquesta de condicions de vida2018
  Divendres 28
  COMESTComerç amb l'estranger04/2019
  ICDÍndex de comerç al detall05/2019
  INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2018
  Juliol
  Dilluns 1
  EAESEnquesta anual d'estructura salarial2017
  Dimarts 2
  TURDESTDespesa del turisme estranger05/2019
  TURESTTurisme estranger05/2019
  Dimecres 3
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2019
  Divendres 5
  CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2019
  IPIÍndex de producció industrial05/2019
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2019
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2019
  Dilluns 8
  EULPEnquesta d'usos lingüístics de la població2018
  Dijous 11
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2019
  Dilluns 15
  CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2019
  Dimarts 16
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2019
  Dilluns 22
  PENSEstadística de pensions contributives. Pensionistes de la Seguretat Social2018
  Dimarts 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2019
  Dimecres 24
  COMESTComerç amb l'estranger05/2019
  Dijous 25
  EPAEnquesta de població activaT2/2019
  IPRIÍndex de preus industrials06/2019
  Dilluns 29
  ICDÍndex de comerç al detall06/2019
  Dimecres 31
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2019
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT2/2019
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2019
  Agost
  Dijous 1
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger06/2019
  TURESTTurisme estranger06/2019
  Divendres 2
  ECLEstadístiques de cost laboral2018
  Dijous 8
  IPIÍndex de producció industrial06/2019
  Dilluns 26
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2019
  Divendres 30
  ICDÍndex de comerç al detall07/2019
  Setembre
  Dilluns 2
  TURDESTDespesa del turisme estranger07/2019
  TURESTTurisme estranger07/2019
  Dimarts 3
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2019
  Dimecres 4
  IPRIÍndex de preus industrials07/2019
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2019
  Dilluns 9
  COMESTComerç amb l'estranger06/2019
  Dijous 12
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2019
  IPIÍndex de producció industrial07/2019
  Divendres 13
  PIBTComptabilitat trimestralT2/2019
  Dilluns 16
  MMMoviments migratoris2018
  Dimarts 17
  ECLEstadístiques de cost laboralT2/2019
  Dimecres 18
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2019
  Dijous 19
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2018
  Divendres 20
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2018
  Dimecres 25
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2019
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2019
  IPRIÍndex de preus industrials08/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2019
  Divendres 27
  COMESTComerç amb l'estranger07/2019
  ICDÍndex de comerç al detall08/2019
  Dilluns 30
  EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2018
  NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2018
  NOMSNoms dels nadons2018
  Octubre
  Dimarts 1
  TURDESTDespesa del turisme estranger08/2019
  TURESTTurisme estranger08/2019
  Dimecres 2
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2019
  Divendres 4
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2019
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2019
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2019
  Dilluns 7
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2018
  TURESTTurisme estranger. Dades definitives2018
  Dimarts 8
  IPIÍndex de producció industrial08/2019
  Dimecres 9
  EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2017/18
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2018
  Dijous 10
  CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2019
  Divendres 11
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2019
  Dimarts 15
  CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2019
  Dimecres 16
  MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2018
  Dilluns 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2019
  Dimecres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2019
  Dijous 24
  COMESTComerç amb l'estranger08/2019
  EPAEnquesta de població activaT3/2019
  Divendres 25
  IPRIÍndex de preus industrials09/2019
  Dimarts 29
  ICDÍndex de comerç al detall09/2019
  Dimecres 30
  EESADEnquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària2017
  Dijous 31
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2019
  Novembre
  Dia pendent de determinar
  EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2017
  ECVEnquesta de condicions de vida. Resultats territorials2018
  EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2017
  EIPEnquesta industrial de productes2018
  EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2018/19
  EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2017
  EPEEstimacions de població estacional2018
  EULPEnquesta d'usos lingüístics de la població. Municipi de Barcelona i altres resultats territorials2018
  INEstadística sobre innovació a les empreses2017
  IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2017
  RDRecerca i desenvolupament. Dades definitives2017
  TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2019
  Dilluns 4
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2019
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger09/2019
  TURESTTurisme estranger09/2019
  Dimecres 6
  IPIÍndex de producció industrial09/2019
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT3/2019
  Dijous 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2019
  Divendres 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2019
  Dilluns 25
  IPRIÍndex de preus industrials10/2019
  Dimecres 27
  COMESTComerç amb l'estranger09/2019
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2019
  Dijous 28
  ICDÍndex de comerç al detall10/2019
  Divendres 29
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2019
  Desembre
  Dia pendent de determinar
  BIBEnquesta de biblioteques2018
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2018
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2018
  CSTCompte satèl·lit del turisme2014
  EAUVIEstadística de l'audiovisual2017
  EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2017
  EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2017
  EPEstimacions de població. Dades definitives2019
  ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2018–2019
  FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2017
  MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2018
  PIBCProducte interior brut territorial2017
  PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2018
  PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2019
  SHDSèries històriques demogràfiques. Activitat1860, 1877, 1900 i 1910
  Dilluns 2
  TURDESTDespesa del turisme estranger10/2019
  TURESTTurisme estranger10/2019
  Dimarts 3
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2019
  Dimecres 4
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2019
  Dijous 5
  IPIÍndex de producció industrial10/2019
  Dijous 12
  PIBTComptabilitat trimestralT3/2019
  Dimarts 17
  ECLEstadístiques de cost laboralT3/2019
  Dimecres 18
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2019
  Dijous 19
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2019
  Divendres 20
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2019
  Dilluns 23
  IPRIÍndex de preus industrials11/2019
  Divendres 27
  ICDÍndex de comerç al detall11/2019
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2019
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2019
  iCalendar
  Estadístiques previstes per enguany que passen a l'any que ve
  Codi Estadística Data original Nova data
  INTPOBR Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social 2014–2017 Setembre 2019 2020
  EE Empreses i establiments Octubre 2019 2020
  PROJM Projeccions de població municipals 2018–2033 Novembre 2019 2020
  EEP Estadística dels estudis de la població 2016 Desembre 2019 2020