Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMOESC

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMOESC. 2018
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
Curs 2017–2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020