Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA

2020

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA. 2020
CodiEstadísticaPeríode temporal
EPA: Enquesta de població activa
T4/2019
2019
Formació i condicions de treball2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
iCalendar