Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IBI

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IBI. 2018
IBI: Impost sobre béns immobles
Avanç2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020