Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IEV MRSS

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IEV. 2019
IEV: Indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada
Març2013–2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: