Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IEV

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IEV. 2019
IEV: Indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada
Taula de vida2013–2017
Mortalitat estandarditzada2013–2017
iCalendar