Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBC

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBC. 2018
PIBC: Producte interior brut territorial
Valor afegir brut per branques d'activitat2015
2016
Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2017
iCalendar