Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PPSR

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PPSR. 2018
PPSR: Estadística de pensions no contributives
Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020