Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TICLT

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TICLT. 2018
TICLT: Enquesta territorial TIC a les llars
2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020