Saltar al contingut principal

1. Contingut

El calendari recull la data de difusió de la producció estadística de l'Idescat, tant de fonts pròpies com externes.

Les activitats es poden ordenar per dos criteris:

  • Per data: les activitats es presenten ordenades pel dia previst de difusió (per mes les que tenen el dia pendent de determinar). També, clicant sobre el codi de l'activitat es visualitzarà el calendari complet d'aquella activitat concreta.
  • Per estadística: les activitats es presenten ordenades alfabèticament pel codi de l'activitat.

En alguns casos es distingiran tres estats dels resultats estadístics:

  • Avanç: quan els resultats són una explotació parcial de l'activitat estadística.
  • Provisional: quan els resultats són una primera explotació dels resultats estadístics i dels quals hi haurà una segona explotació, que podria fer variar aquests resultats.
  • Definitiu: quan els resultats deixen de ser provisionals perquè ja s'ha realitzat la segona explotació de l'operació.

En el cas d'activitats ja difoses, clicant sobre el període de referència es visualitzarà la pàgina de la Novetat corresponent.

El calendari pot ser exportat en format iCalendar.

2. Datació

El calendari inclou la informació conjuntural en el dia previst de difusió i la informació estructural en l'apartat "dia pendent de determinar" del mes corresponent. L'últim dia laborable de cada mes es determinarà el dia de difusió de les estadístiques estructurals del mes següent.

3. Període de referència

Les activitats indiquen el període de referència dels resultats estadístics a difondre. En el cas de resultats amb periodicitat inferior a l'any, si l'interval temporal és mensual es detalla amb dígits, i si és trimestral, amb xifres romanes.

4. Actualització

La segona quinzena del mes de desembre es presentarà el calendari de l'any següent.

L'apartat "Estadístiques previstes per enguany que passen a l'any que ve" dona compte dels canvis en la previsió de la difusió d'una estadística.

Informació relacionada