Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2018
CodiEstadísticaPeríode temporal
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2017
2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
ATURP: Estadística de prestacions per atur
2017
2017
BIB: Enquesta de biblioteques
2016
CLEM: Enquesta de clima empresarial
T4/2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2017
11/2017
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
Dades definitives2017
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
T4/2017
Dades provisionals2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
Dades definitives2017
DEF: Estadística de defuncions
2016
EAES: Estadística anual d'estructura salarial
2016
EAS: Estadística estructural d'empreses del sector serveis
2016
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
2016
ECL: Estadístiques de cost laboral
T4/2017
T1/2018
2017
T2/2018
T3/2018
ECLL: Enquesta contínua de llars
Ampliació de resultats2014–2017
ECV: Enquesta de condicions de vida
2017
Resultats territorials2017
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
2017
EE: Empreses i establiments
01/01/2018
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
2016
EIP: Enquesta industrial de productes
2016
2017
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
Curs 2017/18
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
Curs 2016/17
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
2016
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
2016
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
2016
EP: Estimacions de població
Dades provisionals. Avanç2018
Dades definitives2018
EPA: Enquesta de població activa
T4/2017
2017
Formació i condicions de treball2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
EPCENT: Estimació de la població centenària
1981–2016
EPE: Estimacions de població estacional
2017
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
2017–2018
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2018
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2018
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2018
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2018
IBI: Impost sobre béns immobles
Avanç2017
ICD: Índex de comerç al detall
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
T1/2018
T2/2018
T3/2018
T4/2018
IECI: Índex d'entrada de comandes a la indústria
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
IEV: Taula de vida
2012–2016
IN: Estadística sobre innovació a les empreses
2016
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
Avanç2017
2017
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Indicadors no econòmics2016
IPI: Índex de producció industrial
11/2017
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
Dades definitives2017
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
IPRI: Índex de preus industrials
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
Dades definitives2017
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
2016
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2017
12/2017
2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
IVNI: Índex de volum de negoci a la indústria
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2016
Dades provisionals2017
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
2016
2017
MIOC: Marc Input-Output de Catalunya
2014
MM: Moviments migratoris
2017
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2016
Dades provisionals2017
NCP: Noms i cognoms de la població
2018
NOMS: Noms dels nadons
2017
PCSI: Posició competitiva del sector industrial
T3/2017
T4/2017
T1/2018
T2/2018
PENS: Estadística de pensions contributives
Pensions de classes passives de l'Estat2017
Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2017
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
2018
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
2017
PIBAVN: Avanç del PIB trimestral
T4/2017
2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
PIBC: Producte interior brut territorial
Valor afegir brut per branques d'activitat2015
2016
Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2017
PIBT: Comptabilitat trimestral
T4/2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
PMH: Padró municipal d'habitants
Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2017
Explotació estadística2017
Població estrangera2017
Explotació estadística. Avanç2018
PPSR: Estadística de pensions no contributives
Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2017
PTF: Productivitat total dels factors
2017
RD: Recerca i desenvolupament
2016
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
2015
RIS: Estadística de rendes d'inserció social
2017
SHD: Sèries històriques demogràfiques
Estudis1860–1970
TICL: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars
2018
TICLT: Enquesta territorial TIC a les llars
2017
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
T4/2017
Dades provisionals2017
T1/2018
T2/2018
Dades definitives2017
T3/2018
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
T4/2017
2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
TURDEST: Despesa del turisme estranger
11/2017
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
Dades definitives2017
08/2018
09/2018
10/2018
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
T4/2017
2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
TUREST: Turisme estranger
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
Dades definitives2017
08/2018
09/2018
10/2018
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
Dades definitives2017
09/2018
10/2018
11/2018
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
T4/2017
Dades provisionals2017
T1/2018
T2/2018
Dades definitives2017
T3/2018
iCalendar