Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2013

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2013
CodiEstadísticaPeríode
Dimecres 9
COMESTComerç amb l'estranger10/2012
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2012
Dijous 10
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2013
Divendres 11
IPIÍndex de producció industrial11/2012
Divendres 18
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2012
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis11/2012
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2012
Dijous 24
EPAEnquesta de població activaT4/2012
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2012
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials12/2012
Dilluns 28
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2012
Dimarts 29
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2012
Divendres 1
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2012
Dilluns 4
EPAEnquesta de població activa2012
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2012
Dimarts 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2012
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2012
Dijous 7
IPIÍndex de producció industrial12/2012
TURESTTurisme estrangerT4/2012
Divendres 8
COMESTComerç amb l'estranger11/2012
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2012
Dijous 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis12/2012
Divendres 15
PCSTPosició competitiva del sector turísticT2/2012
Dilluns 18
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2012
Dimarts 19
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2012
Dijous 21
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2012
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2012
Divendres 22
PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2012
Dimarts 26
IPRIÍndex de preus industrials01/2013
Dimecres 27
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2012
Dijous 28
EPEstimacions de població. Estimacions postcensals. Avanç2012
Divendres 1
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2013
Dimarts 5
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2011
Dimecres 6
PPSREstadística de pensions no contributives2011
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2013
Dijous 7
COMESTComerç amb l'estranger12/2012
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2012
Divendres 8
IPIÍndex de producció industrial01/2013
PCSTPosició competitiva del sector turísticT3/2012
Dilluns 11
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2012
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2012
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2012
Dimecres 20
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2013
Dijous 21
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2013
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2012
PIBTComptabilitat trimestralT4/2012
Divendres 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis01/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2013
Dilluns 25
IPRIÍndex de preus industrials02/2013
Dijous 28
CPSComptes de la protecció social2008–2010
Dilluns 8
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2013
Dimarts 9
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2013
Dimecres 10
IPIÍndex de producció industrial02/2013
Dijous 18
CENSPHCens de població i habitatges. Cens d'edificis. Dades provisionals2011
COMESTComerç amb l'estranger01/2013
Divendres 19
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2013
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis02/2013
Dilluns 22
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2013
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2013
Dimecres 24
IPRIÍndex de preus industrials03/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2013
Dijous 25
EPAEnquesta de població activaT1/2013
Dimarts 30
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2012
Dijous 2
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2013
Divendres 3
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2013
Dilluns 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2013
Dimarts 7
TURESTTurisme estrangerT1/2013
Dimecres 8
COMESTComerç amb l'estranger02/2013
Dijous 9
IPIÍndex de producció industrial03/2013
Divendres 10
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2012
Dijous 16
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis03/2013
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2013
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2013
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials04/2013
Dimarts 28
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2012
Dimecres 29
EPEstimacions de població. Estimacions intercensals2001–2011
ICDÍndex de comerç al detall04/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2013
Dimarts 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2013
Dijous 6
COMESTComerç amb l'estranger03/2013
Divendres 7
IPIÍndex de producció industrial04/2013
PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2012
Dilluns 10
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2013
Divendres 14
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2013
Dimecres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis04/2013
Dijous 20
PCSTPosició competitiva del sector turísticT4/2012
Divendres 21
PIBTComptabilitat trimestralT1/2013
Dimarts 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2013
IPRIÍndex de preus industrials05/2013
Dimecres 26
EUTEnquesta de l'ús del temps. Temps del treball remunerat i no remunerat2010–2011
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2013
Dijous 27
ICDÍndex de comerç al detall05/2013
Divendres 28
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliatT1/2013
Dilluns 1
EAESEstadística anual d'estructura salarial2011
Dimecres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2013
Dijous 4
COMESTComerç amb l'estranger04/2013
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial05/2013
Dilluns 8
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2012
Dimarts 9
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2013
Dimecres 17
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis05/2013
Divendres 19
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2013
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2013
Dimecres 24
IPRIÍndex de preus industrials06/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2013
Dijous 25
EPAEnquesta de població activaT2/2013
Dimarts 30
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2012
Dimecres 31
ICDÍndex de comerç al detall06/2013
INEstadística sobre innovació a les empreses2011
RDRecerca i desenvolupament2011
Dijous 1
ECLEstadístiques de cost laboral2012
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2013
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger05/2013
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2013
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2013
Dimecres 7
TURESTTurisme estrangerT2/2013
Dijous 8
IPIÍndex de producció industrial06/2013
Dimarts 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis06/2013
Dimecres 21
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2012
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2013
Dilluns 26
IPRIÍndex de preus industrials07/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2013
Divendres 30
ICDÍndex de comerç al detall07/2013
Dijous 5
COMESTComerç amb l'estranger06/2013
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2013
Divendres 6
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2013
IPIÍndex de producció industrial07/2013
Dimarts 17
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2013
Dimecres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis07/2013
Dijous 19
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2011
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2013
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials08/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2013
Dijous 26
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2012
PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2013
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall08/2013
PIBTComptabilitat trimestralT2/2013
Dimecres 2
MMMoviments migratoris2012
Dijous 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliatT2/2013
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2013
Dimarts 8
IPIÍndex de producció industrial08/2013
Dimecres 9
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2013
PIBCProducte interior brut territorial2010
Dijous 10
COMESTComerç amb l'estranger07/2013
Divendres 11
PCSTPosició competitiva del sector turísticT1/2013
Dimarts 15
EEEmpreses i establiments01/01/2013
Dijous 17
CENSPHCens de població i habitatges. Població en establiments col·lectius2011
Divendres 18
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2013
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis08/2013
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2013
NAIXEstadística de naixements. Naixements2012
NOMSNoms dels nadons. Naixements. Noms dels nadons2012
Dijous 24
EPAEnquesta de població activaT3/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2013
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials09/2013
Dimarts 29
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2011
ICDÍndex de comerç al detall09/2013
Dimecres 30
PTFProductivitat total dels factors2012
Dijous 31
ATURPEstadística de prestacions per atur2012
ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població. Ampliació de resultats2011
Dilluns 4
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2013
Dimarts 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2013
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2013
Dimecres 6
IEVTaula de vida2011
Dijous 7
IPIÍndex de producció industrial09/2013
TURESTTurisme estrangerT3/2013
Divendres 8
COMESTComerç amb l'estranger08/2013
Dijous 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis09/2013
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2010
Dimecres 20
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2011
Dijous 21
CENSPHCens de població i habitatges. Cens lingüístic. Avanç2011
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2013
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2012–2013
Dilluns 25
DEFEstadística de defuncions. Defuncions2012
IPRIÍndex de preus industrials10/2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2013
Dimarts 26
EPEstimacions de població. Estimacions postcensals2012
Dimecres 27
ICDÍndex de comerç al detall10/2013
MATEstadística de matrimonis. Matrimonis. Avanç2012
Dijous 28
EIPEnquesta industrial de productes2012
Divendres 29
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2011
PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2013
Dimarts 3
PPSREstadística de pensions no contributives2012
Dimecres 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2013
Dijous 5
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliatT3/2013
EPEEstimacions de població estacional2012
IPIÍndex de producció industrial10/2013
Dilluns 9
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2012
Dimarts 10
COMESTComerç amb l'estranger09/2013
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2012
Dimecres 11
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2013
Divendres 13
PCSTPosició competitiva del sector turísticT2/2013
Dimarts 17
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2013
Dimecres 18
EAUVIEstadística de l'audiovisual2011
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Edat escolar2011–2012
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Estudis universitaris2011
Dijous 19
CENSPHCens de població i habitatges. Cens d'edificis. Dades definitives2011
CENSPHCens de població i habitatges. Característiques dels habitatges2011
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis10/2013
Divendres 20
BIBEnquesta de biblioteques2012
PIBTComptabilitat trimestralT3/2013
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2013
IPRIÍndex de preus industrials11/2013
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2013
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2013
Dilluns 30
ICDÍndex de comerç al detall11/2013
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2013
iCalendar