Saltar al contingut principal

  Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

  2020

  Tot l'any Setmana vinent
  Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2020
  Gener
  Dimarts 7
  TURDESTDespesa del turisme estranger11/2019
  TURESTTurisme estranger11/2019
  Dijous 9
  DEFEstadística de defuncions2018
  MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2018
  NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2018
  Divendres 10
  COMESTComerç amb l'estranger10/2019
  IPIÍndex de producció industrial11/2019
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2019
  Dijous 16
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2020
  Dilluns 20
  CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2019
  Dimarts 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2019
  Dijous 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2019
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2019
  Divendres 24
  COMESTComerç amb l'estranger11/2019
  IPRIÍndex de preus industrials12/2019
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2019
  Dimarts 28
  EPAEnquesta de població activaT4/2019
  Dimecres 29
  ICDÍndex de comerç al detall12/2019
  IIGÍndex d'igualtat de gènere2017
  Febrer
  Dilluns 3
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2019
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger12/2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2019
  TURESTTurisme estranger12/2019
  TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2019
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2019
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2019
  Dimarts 4
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2019
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2019
  Dimecres 5
  CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2019
  Dijous 6
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2019
  PIBAVNAvanç del PIB trimestral2019
  Divendres 7
  EPAEnquesta de població activa2019
  IPIÍndex de producció industrial12/2019
  IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2019
  Dilluns 10
  PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2019
  Dilluns 17
  PROJMProjeccions de població municipals2018–2033
  Dijous 20
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2019
  Divendres 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2019
  Dilluns 24
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2020
  Dimarts 25
  COMESTComerç amb l'estranger12/2019
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2019
  IPRIÍndex de preus industrials01/2020
  Dimecres 26
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2019
  PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2019
  Dijous 27
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2019
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2019
  INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2019
  Divendres 28
  EEEmpreses i establiments01/01/2019
  PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2019
  Març
  Dia pendent de determinar
  CFMCompte de fluxos de materials2016
  EPCENTEstimació de la població centenària2018
  FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2017
  IEVTaula de vida2014–2018
  MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2009–2018
  PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2019
  TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat2014–2018
  Dilluns 2
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2019
  TURDESTDespesa del turisme estranger01/2020
  TURESTTurisme estranger01/2020
  Divendres 6
  IPIÍndex de producció industrial01/2020
  Dimecres 11
  ICDÍndex de comerç al detall01/2020
  Dilluns 16
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2020
  Dimarts 17
  ECLEstadístiques de cost laboralT4/2019
  Divendres 20
  PIBTComptabilitat trimestralT4/2019
  Dilluns 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2020
  COMESTComerç amb l'estranger01/2020
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2020
  Dimecres 25
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2020
  IPRIÍndex de preus industrials02/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2020
  Dilluns 30
  ICDÍndex de comerç al detall02/2020
  Abril
  Dia pendent de determinar
  ATURPEstadística de prestacions per atur2019
  CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2019
  EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2019
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2019
  PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2020
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2020
  PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2019
  RDRecerca i desenvolupament2018
  RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2017
  RISEstadística de rendes d'inserció social2019
  TURCATTurisme dels residents de Catalunya2019
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2019
  Dijous 2
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2020
  TURDESTDespesa del turisme estranger02/2020
  TURESTTurisme estranger02/2020
  Divendres 3
  IPIÍndex de producció industrial02/2020
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2019
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2019
  Dijous 16
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2020
  Dilluns 20
  CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2020
  Dimecres 22
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2020
  Dijous 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2020
  Divendres 24
  IPRIÍndex de preus industrials03/2020
  Dilluns 27
  COMESTComerç amb l'estranger02/2020
  Dimarts 28
  EPAEnquesta de població activaT1/2020
  Dimecres 29
  ICDÍndex de comerç al detall03/2020
  Maig
  Dia pendent de determinar
  ECLLEnquesta contínua de llars2019
  EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2020
  INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2019
  IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2019
  PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2019
  PTFProductivitat total dels factors2019
  Dilluns 4
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2020
  Dimarts 5
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2020
  Dimecres 6
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2020
  TURDESTDespesa del turisme estranger03/2020
  TURESTTurisme estranger03/2020
  Dijous 7
  PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT1/2020
  Divendres 8
  IPIÍndex de producció industrial03/2020
  Dimecres 20
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2019
  Dijous 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2020
  Divendres 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2020
  COMESTComerç amb l'estranger03/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2020
  Dilluns 25
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2020
  IPRIÍndex de preus industrials04/2020
  Dijous 28
  ICDÍndex de comerç al detall04/2020
  Juny
  Dia pendent de determinar
  ECVEnquesta de condicions de vida2019
  IBIImpost sobre béns immobles2019
  INEstadística sobre innovació a les empreses2018
  INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2019
  TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2019
  Dimarts 2
  TURDESTDespesa del turisme estranger04/2020
  TURESTTurisme estranger04/2020
  Dimecres 3
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2020
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2020
  Divendres 5
  IPIÍndex de producció industrial04/2020
  Dijous 11
  PIBTComptabilitat trimestralT1/2020
  Dimarts 16
  ECLEstadístiques de cost laboralT1/2020
  Divendres 19
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2020
  Dilluns 22
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2020
  Dimarts 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2020
  Dijous 25
  IPRIÍndex de preus industrials05/2020
  Divendres 26
  ICDÍndex de comerç al detall05/2020
  Dilluns 29
  COMESTComerç amb l'estranger04/2020
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2020
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2020
  Juliol
  Dia pendent de determinar
  CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2020
  EAESEnquesta anual d'estructura salarial2018
  EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2019
  EESEnquesta d'estructura salarial. Avanç2018
  NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2019
  NCPNoms i cognoms de la població2020
  NOMSNoms dels nadons2019
  Dimecres 1
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2020
  Dijous 2
  TURDESTDespesa del turisme estranger05/2020
  TURESTTurisme estranger05/2020
  Dilluns 6
  IPIÍndex de producció industrial05/2020
  Divendres 10
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2020
  Dimarts 14
  CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2020
  Divendres 17
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2020
  Dijous 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2020
  Divendres 24
  COMESTComerç amb l'estranger05/2020
  IPRIÍndex de preus industrials06/2020
  Dimarts 28
  EPAEnquesta de població activaT2/2020
  Dimecres 29
  ICDÍndex de comerç al detall06/2020
  Dijous 30
  PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT2/2020
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2020
  Divendres 31
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2020
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2020
  Agost
  Dia pendent de determinar
  ECLEstadístiques de cost laboral2019
  Dilluns 3
  TURDESTDespesa del turisme estranger06/2020
  TURESTTurisme estranger06/2020
  Divendres 7
  IPIÍndex de producció industrial06/2020
  Dilluns 17
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2020
  Dilluns 24
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2020
  Dimarts 25
  IPRIÍndex de preus industrials07/2020
  Divendres 28
  ICDÍndex de comerç al detall07/2020
  Setembre
  Dia pendent de determinar
  MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2019
  MMMoviments migratoris2019
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2019
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2019
  Dimarts 1
  TURDESTDespesa del turisme estranger07/2020
  TURESTTurisme estranger07/2020
  Dimecres 2
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2020
  Dimecres 9
  COMESTComerç amb l'estranger06/2020
  Dijous 10
  PIBTComptabilitat trimestralT2/2020
  Dilluns 14
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2020
  IPIÍndex de producció industrial07/2020
  Dimecres 16
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2020
  Dijous 17
  ECLEstadístiques de cost laboralT2/2020
  Dimarts 22
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2020
  Dimecres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2020
  Dilluns 28
  COMESTComerç amb l'estranger07/2020
  IPRIÍndex de preus industrials08/2020
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2020
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2020
  Dimarts 29
  ICDÍndex de comerç al detall08/2020
  Dimecres 30
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2020
  Octubre
  Dia pendent de determinar
  CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2020
  EFEnquesta de fecunditat2018
  EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2017/18
  TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2019
  TURESTTurisme estranger. Dades definitives2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2019
  Divendres 2
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2020
  TURDESTDespesa del turisme estranger08/2020
  TURESTTurisme estranger08/2020
  Dilluns 5
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2020
  Dimecres 7
  IPIÍndex de producció industrial08/2020
  Dimarts 13
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2020
  Dijous 15
  CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2020
  Dimecres 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2020
  Divendres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2020
  Dilluns 26
  COMESTComerç amb l'estranger08/2020
  IPRIÍndex de preus industrials09/2020
  Dimarts 27
  EPAEnquesta de població activaT3/2020
  Dimecres 28
  ICDÍndex de comerç al detall09/2020
  Dijous 29
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2020
  Divendres 30
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2020
  Novembre
  Dia pendent de determinar
  EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2018
  EEPEstadística dels estudis de la població2016–2017
  EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2018
  EIPEnquesta industrial de productes2019
  EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2018/19
  EPEEstimacions de població estacional2019
  ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2019–2020
  IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2018
  ISTÍndex socioeconòmic territorial2017
  PROJLProjeccions de llars2018–2038
  Dilluns 2
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2020
  Dimarts 3
  TURDESTDespesa del turisme estranger09/2020
  TURESTTurisme estranger09/2020
  Dijous 5
  PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT3/2020
  Divendres 6
  IPIÍndex de producció industrial09/2020
  Dilluns 23
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2020
  Dimarts 24
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2020
  Dimecres 25
  IPRIÍndex de preus industrials10/2020
  Divendres 27
  COMESTComerç amb l'estranger09/2020
  ICDÍndex de comerç al detall10/2020
  Dilluns 30
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2020
  Desembre
  Dia pendent de determinar
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2019
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2019
  EAUVIEstadística de l'audiovisual2018
  EESEnquesta d'estructura salarial2018
  EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2018
  EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2018
  EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2018
  EPEstimacions de població. Dades definitives2020
  MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2019
  PIBCProducte interior brut territorial2018
  PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2019
  PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2020
  TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2020
  Dimecres 2
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2020
  TURDESTDespesa del turisme estranger10/2020
  TURESTTurisme estranger10/2020
  Dijous 3
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2020
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2020
  Dimecres 9
  IPIÍndex de producció industrial10/2020
  Dilluns 14
  PIBTComptabilitat trimestralT3/2020
  Dijous 17
  ECLEstadístiques de cost laboralT3/2020
  Divendres 18
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2020
  Dilluns 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2020
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2020
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2020
  Dimarts 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2020
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2020
  Dimecres 23
  IPRIÍndex de preus industrials11/2020
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2020
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2020
  Dilluns 28
  ICDÍndex de comerç al detall11/2020
  iCalendar
  Incidències
  Codi Estadística Data original Nova data
  EESAD Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017 Pendent
  CST Compte satèl·lit del turisme Pendent