Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2020

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2020
CodiEstadísticaPeríode
Dimarts 7
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2019
TURESTTurisme estranger11/2019
Dijous 9
DEFEstadística de defuncions2018
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2018
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2018
Divendres 10
COMESTComerç amb l'estranger10/2019
IPIÍndex de producció industrial11/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2019
Dijous 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2020
Dilluns 20
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2019
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2019
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2019
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2019
Divendres 24
COMESTComerç amb l'estranger11/2019
IPRIÍndex de preus industrials12/2019
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2019
Dimarts 28
EPAEnquesta de població activaT4/2019
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall12/2019
IIGÍndex d'igualtat de gènere2017
Dilluns 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2019
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2019
TURESTTurisme estranger12/2019
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2019
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2019
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2019
Dimarts 4
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2019
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2019
Dimecres 5
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2019
Dijous 6
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2019
PIBAVNAvanç del PIB trimestral2019
Divendres 7
EPAEnquesta de població activa2019
IPIÍndex de producció industrial12/2019
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2019
Dilluns 10
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2019
Dilluns 17
PROJMProjeccions de població municipals2018–2033
Dijous 20
PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2019
Divendres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2019
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2020
Dimarts 25
COMESTComerç amb l'estranger12/2019
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2019
IPRIÍndex de preus industrials01/2020
Dimecres 26
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2019
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2019
Dijous 27
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2019
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2019
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2019
Divendres 28
EEEmpreses i establiments01/01/2019
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2019
Dilluns 2
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2020
TURESTTurisme estranger01/2020
Dimarts 3
IEVTaula de vida2014–2018
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat2014–2018
Divendres 6
IPIÍndex de producció industrial01/2020
Dimecres 11
EPCENTEstimació de la població centenària2018
ICDÍndex de comerç al detall01/2020
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2020
Dimarts 24
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2020
Dimecres 25
COMESTComerç amb l'estranger01/2020
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2019
IPRIÍndex de preus industrials02/2020
Dijous 26
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2020
Divendres 27
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2019
PIBTComptabilitat trimestralT4/2019
Dilluns 30
ICDÍndex de comerç al detall02/2020
Dimarts 31
CFMCompte de fluxos de materials2016
Dimecres 1
ATURPEstadística de prestacions per atur2019
RISEstadística de rendes d'inserció social2019
Dijous 2
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2020
TURESTTurisme estranger02/2020
Divendres 3
DEFEstadística de defuncions. Ampliació de resultats2014–2018
IPIÍndex de producció industrial02/2020
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2020
Dilluns 6
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2019
TURCATTurisme dels residents de Catalunya2019
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2019
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2019
Dimarts 7
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2018
Dimecres 8
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2019
Dijous 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals03/2020
Dijous 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2020
Divendres 17
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2020
Dilluns 20
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2020
Dimarts 21
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2020
Dimecres 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2020
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2020
Divendres 24
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2019
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2019
IPRIÍndex de preus industrials03/2020
Dilluns 27
COMESTComerç amb l'estranger02/2020
Dimarts 28
DEFEstadística de defuncions. Ampliació de resultats2014–2018
EPAEnquesta de població activaT1/2020
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall03/2020
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2019
Dijous 30
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2017
Dimarts 5
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2020
Dimecres 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2020
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2020
TURESTTurisme estranger03/2020
Dijous 7
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2020
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT1/2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2020
Divendres 8
ECLLEnquesta contínua de llars2019
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2019
IPIÍndex de producció industrial03/2020
Dilluns 18
PMHPadró municipal d'habitants. Dades per regions sanitàries2019
Dimecres 20
PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2019
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2020
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2020
COMESTComerç amb l'estranger03/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2020
Dilluns 25
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2020
IPRIÍndex de preus industrials04/2020
Dimecres 27
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2020
PTFProductivitat total dels factors2019
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall04/2020
Divendres 29
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2019
RDRecerca i desenvolupament2018
Dimarts 2
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2020
TURESTTurisme estranger04/2020
Dimecres 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives03/2020
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2020
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial04/2020
Dijous 11
PIBTComptabilitat trimestralT1/2020
Dimarts 16
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2020
Dijous 18
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat05/2020
Divendres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2020
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2020
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2020
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials05/2020
Divendres 26
ICDÍndex de comerç al detall05/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2020
Dilluns 29
COMESTComerç amb l'estranger04/2020
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2020
Dimarts 30
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2018
Dimecres 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2020
Dijous 2
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2020
TURESTTurisme estranger05/2020
Dimarts 7
IPIÍndex de producció industrial05/2020
Dimecres 8
EAESEstadística anual d'estructura salarial. Dades provisionals2018
Dijous 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals06/2020
Divendres 10
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2020
Dimarts 14
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2020
Divendres 17
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2020
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2019
NOMSNoms dels nadons2019
Dimarts 21
ECVEnquesta de condicions de vida2019
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2020
Divendres 24
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2020
COMESTComerç amb l'estranger05/2020
IPRIÍndex de preus industrials06/2020
Dilluns 27
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2019
Dimarts 28
EPAEnquesta de població activaT2/2020
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall06/2020
INEstadística sobre innovació a les empreses2018
Dijous 30
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2020
Divendres 31
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2020
Dilluns 3
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2020
TURESTTurisme estranger06/2020
Dimarts 4
ECLEstadístiques de cost laboral2019
Dijous 6
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals07/2020
Divendres 7
IPIÍndex de producció industrial06/2020
Dilluns 17
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2020
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2020
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials07/2020
Divendres 28
ICDÍndex de comerç al detall07/2020
Dimarts 1
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2020
TURESTTurisme estranger07/2020
Dimecres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2020
Dimecres 9
COMESTComerç amb l'estranger06/2020
Dijous 10
PIBTComptabilitat trimestralT2/2020
Dilluns 14
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2020
IPIÍndex de producció industrial07/2020
Dimarts 15
IBIImpost sobre béns immobles2019
Dimecres 16
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals08/2020
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2020
Dijous 17
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2020
Dimarts 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2020
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2020
MMMoviments migratoris2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2020
Dilluns 28
COMESTComerç amb l'estranger07/2020
IPRIÍndex de preus industrials08/2020
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2020
Dimarts 29
ICDÍndex de comerç al detall08/2020
Dimecres 30
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2019
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2019
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2019
Divendres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2020
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2020
TURESTTurisme estranger08/2020
Dilluns 5
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives06/2020
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives07/2020
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives08/2020
Dimecres 7
IPIÍndex de producció industrial08/2020
Dijous 8
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2019
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2019
Divendres 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals09/2020
Dimarts 13
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2020
Dimecres 14
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2019
Dijous 15
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2020
Dimarts 20
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2018/19
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2020
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2020
Dilluns 26
COMESTComerç amb l'estranger08/2020
IPRIÍndex de preus industrials09/2020
Dimarts 27
EPAEnquesta de població activaT3/2020
Dimecres 28
ICDÍndex de comerç al detall09/2020
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2019
Dijous 29
EFEnquesta de fecunditat2018
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2020
Divendres 30
CSTCompte satèl·lit del turisme2014
NCPNoms i cognoms de la població2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2020
Dilluns 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2020
Dimarts 3
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2020
TURESTTurisme estranger09/2020
Dimecres 4
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2020
Divendres 6
IPIÍndex de producció industrial09/2020
Dilluns 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals10/2020
Dimarts 10
EIPEnquesta industrial de productes2019
Divendres 13
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2019/20
Divendres 20
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2018
Dilluns 23
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2020
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2020
Dimecres 25
EPEEstimacions de població estacional2019
IPRIÍndex de preus industrials10/2020
Divendres 27
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2019–2020
ICDÍndex de comerç al detall10/2020
Dilluns 30
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2018
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2018
Dimecres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2020
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2020
TURESTTurisme estranger10/2020
Dijous 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives09/2020
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives10/2020
Divendres 4
COMESTComerç amb l'estranger09/2020
SHDSèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica1920,1930,1940 i 1950
Dimecres 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives11/2020
IPIÍndex de producció industrial10/2020
Dijous 10
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2020
Dilluns 14
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2018
PIBTComptabilitat trimestralT3/2020
Dimecres 16
PIBCProducte interior brut territorial2018
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2019
Dijous 17
DEFEstadística de defuncions2019
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2020
Divendres 18
EAUVIEstadística de l'audiovisual2018
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2018
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2020
Dilluns 21
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2018
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2020
Dimarts 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2020
EAESEstadística anual d'estructura salarial. Dades definitives2018
EESEnquesta d'estructura salarial2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2020
Dimecres 23
EPEstimacions de població. Dades definitives2020
IPRIÍndex de preus industrials11/2020
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2020
Dilluns 28
ICDÍndex de comerç al detall11/2020
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2020
Dimecres 30
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2020
iCalendar