Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2021

Tot l'any Setmana vinent
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2021
CodiEstadísticaPeríode
Dimarts 5
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2020
TURESTTurisme estranger11/2020
Dilluns 11
IPIÍndex de producció industrial11/2020
Dimarts 12
COMESTComerç amb l'estranger10/2020
Dimecres 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals12/2020
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2020
Divendres 15
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2019
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2019
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2020
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2020
Dilluns 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2020
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2020
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2020
Dimarts 26
COMESTComerç amb l'estranger11/2020
IPRIÍndex de preus industrials12/2020
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2020
Dimecres 27
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2019
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2019
Dijous 28
EPAEnquesta de població activaT4/2020
Divendres 29
ICDÍndex de comerç al detall12/2020
Dilluns 1
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2020
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2020
Dimarts 2
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2020
Dimecres 3
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2020
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2020
TURESTTurisme estranger12/2020
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2020
Dijous 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2020
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2020
Divendres 5
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya. Avanç del PIB2020
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT4/2020
Dilluns 8
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals01/2021
IPIÍndex de producció industrial12/2020
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2020
PROJLProjeccions de llars2018–2048
Dimecres 10
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2020
Dimecres 17
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2019
Dijous 18
EPAEnquesta de població activa2020
Divendres 19
EEEmpreses i establiments01/01/2020
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2020
Dimarts 23
COMESTComerç amb l'estranger12/2020
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2020
Dimecres 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2021
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2020
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2021
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials01/2021
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2020
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2020
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2020
Divendres 26
IIGÍndex d'igualtat de gènere2018
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2020
Dimarts 2
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2021
TURESTTurisme estranger01/2021
Dimecres 3
IEVTaula de vida2015–2019
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat2015–2019
Dilluns 8
IPIÍndex de producció industrial01/2021
Dijous 11
EPCENTEstimació de la població centenària2019
Divendres 12
ICDÍndex de comerç al detall01/2021
Dimecres 17
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2020
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2021
Dijous 18
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives12/2020–02/2021
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2018
Divendres 19
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2020
PIBTComptabilitat trimestralT4/2020
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2021
COMESTComerç amb l'estranger01/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2021
Dijous 25
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2020
IPRIÍndex de preus industrials02/2021
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2020
TURCATTurisme dels residents de Catalunya2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2020
Divendres 26
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2021
Dilluns 29
INEstadística sobre innovació a les empreses2019
Dimarts 30
CFMCompte de fluxos de materials2017
ICDÍndex de comerç al detall02/2021
Dimarts 6
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2021
TURESTTurisme estranger02/2021
Dimecres 7
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2021
Dijous 8
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2020
Divendres 9
IPIÍndex de producció industrial02/2021
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2020
Dimarts 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals03/2021
Divendres 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2021
Dimarts 20
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2021
COMESTComerç amb l'estranger02/2021
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2021
Dijous 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2021
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2021
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2021
Dilluns 26
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2020
IPRIÍndex de preus industrials03/2021
Dimecres 28
ISTÍndex socioeconòmic territorial2015–2018
Dijous 29
EPAEnquesta de població activaT1/2021
Divendres 30
ICDÍndex de comerç al detall03/2021
RDRecerca i desenvolupament2019
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2018
Dimarts 4
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2021
Dimecres 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2021
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2021
Dijous 6
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2021
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2021
TURESTTurisme estranger03/2021
Divendres 7
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2020
IPIÍndex de producció industrial03/2021
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT1/2021
Dilluns 10
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals04/2021
Dimarts 11
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2020
Dimecres 12
ATURPEstadística de prestacions per atur2020
RISEstadística de rendes d'inserció social2020
Dimecres 19
COMESTComerç amb l'estranger03/2021
PTFProductivitat total dels factors2020
Dijous 20
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2021
Divendres 21
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2021
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2021
Dimarts 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2021
IPRIÍndex de preus industrials04/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2021
Divendres 28
ICDÍndex de comerç al detall04/2021
Dimarts 1
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2021
TURESTTurisme estranger04/2021
Dijous 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2021
Dilluns 7
IPIÍndex de producció industrial04/2021
Dimecres 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives03/2021–05/2021
Divendres 11
PIBTComptabilitat trimestralT1/2021
Dijous 17
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2021
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2021
Divendres 18
ECLLEnquesta contínua de llars2020
Dilluns 21
COMESTComerç amb l'estranger04/2021
Dimarts 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2021
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2021
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials05/2021
Dilluns 28
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2021
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2021
Dimarts 29
IBIImpost sobre béns immobles2020
ICDÍndex de comerç al detall05/2021
Divendres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2021
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2021
TURESTTurisme estranger05/2021
Dilluns 5
EAESEstadística anual d'estructura salarial2019
Dimarts 6
IPIÍndex de producció industrial05/2021
Dimecres 7
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2019
Divendres 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals06/2021
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2021
Dimarts 13
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2021
Dimecres 14
COVIDEstadística de la covid-192020
COVIDEstadística de la covid-19T2/2021
Dijous 15
ECVEnquesta de condicions de vida2020
Divendres 16
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2021
Dilluns 19
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2020
NOMSNoms dels nadons2020
Dimarts 20
COMESTComerç amb l'estranger05/2021
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2021
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2021
Dilluns 26
IPRIÍndex de preus industrials06/2021
Dijous 29
EPAEnquesta de població activaT2/2021
Divendres 30
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2021
ICDÍndex de comerç al detall06/2021
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2021
Dilluns 2
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT2/2021
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2021
Dimarts 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2021
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2021
TURESTTurisme estranger06/2021
Divendres 6
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals07/2021
ECLEstadístiques de cost laboral2020
IPIÍndex de producció industrial06/2021
Dilluns 23
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2021
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2021
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials07/2021
Dilluns 30
ICDÍndex de comerç al detall07/2021
Dimecres 1
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2021
TURESTTurisme estranger07/2021
Divendres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2021
Dijous 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals08/2021
COMESTComerç amb l'estranger06/2021
Divendres 10
IPIÍndex de producció industrial07/2021
PIBTComptabilitat trimestralT2/2021
Dilluns 13
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2021
Dijous 16
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2021
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2021
Dimecres 22
COMESTComerç amb l'estranger07/2021
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2021
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2021
Dilluns 27
IPRIÍndex de preus industrials08/2021
Dimarts 28
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2021
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2021
Dimecres 29
MMMoviments migratoris2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2020
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2020
Dijous 30
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2020
ICDÍndex de comerç al detall08/2021
Dilluns 4
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2021
TURESTTurisme estranger08/2021
Dimarts 5
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2020
Dimecres 6
IPIÍndex de producció industrial08/2021
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2021
Dijous 7
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2019/20
Dimecres 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives06/2021–08/2021
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals09/2021
Dijous 14
COVIDEstadística de la covid-19T3/2021
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2020
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2020
Divendres 15
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2021
Dimarts 19
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2021
Dijous 21
COMESTComerç amb l'estranger08/2021
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2021
Dilluns 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2021
EEPEstadística dels estudis de la població2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2021
Dimarts 26
IPRIÍndex de preus industrials09/2021
Dimecres 27
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2021
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2020
Dijous 28
EPAEnquesta de població activaT3/2021
PROJProjeccions de població. Avanç2021–2071
Divendres 29
ICDÍndex de comerç al detall09/2021
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2021
Dia pendent de determinar
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2019
EECESSEnquesta econòmica de serveis socials2019
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2019
EIPEnquesta industrial de productes2020
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2020/21
EPEEstimacions de població estacional2020
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2020–2021
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2019
Dimarts 2
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2021
Dimecres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2021
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2021
TURESTTurisme estranger09/2021
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial09/2021
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT3/2021
Dimarts 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals10/2021
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2021
Dimecres 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2021
COMESTComerç amb l'estranger09/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2021
Dijous 25
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2021
IPRIÍndex de preus industrials10/2021
Dimarts 30
ICDÍndex de comerç al detall10/2021
Dia pendent de determinar
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2020
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2020
DEFEstadística de defuncions2020
EAUVIEstadística de l'audiovisual2019
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2019
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2019
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2019
EPEstimacions de població. Dades definitives2021
PIBCProducte interior brut territorial2019
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2020
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2021
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2021
Dijous 2
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2021
TURESTTurisme estranger10/2021
Divendres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2021
Dijous 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives09/2021–11/2021
Divendres 10
IPIÍndex de producció industrial10/2021
Dilluns 13
PIBTComptabilitat trimestralT3/2021
Divendres 17
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2021
Dilluns 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2021
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2021
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2021
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2021
Dimecres 22
IPRIÍndex de preus industrials11/2021
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2021
Dimarts 28
ICDÍndex de comerç al detall11/2021
iCalendar
Estadístiques previstes per a aquest any amb data de difusió pendent
Codi Estadística Període
ILGUEstadística de la inserció laboral dels graduats universitaris2019
ISPATIndicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia2019
TEEEstadística territorial d'empreses i establiments01/01/2020
Modificacions introduïdes en el calendari inicial
Data Codi Descripció Data anterior Nova data
EEPEstadística dels estudis de la població. 201920/10/202125/10/2021
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals. 202018/10/202127/10/2021
PCSIPosició competitiva del sector industrial. 20212022
EECESSEnquesta econòmica de serveis socials. 201905/202111/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives. 202027/09/202105/10/2021
SHDSèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica. 1960–197020212022
CSTCompte satèl·lit del turisme. 201620212022
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals. 201920212022
PROJProjeccions de població. Avanç. 2021–2071Sense data10/2021
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 202005/2021Sense data
PROJPAProjeccions de població activa. 2018–206110/20212022
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. 202022/07/202123/07/2021
COVIDEstadística de la covid-19. T3/2021Sense data14/10/2021
COVIDEstadística de la covid-19. T2/2021Sense data14/07/2021
COVIDEstadística de la covid-19. 2020Sense data07/2021
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. 201906/202107/2021
ECLLEnquesta contínua de llars. 202005/202106/2021
ATURPEstadística de prestacions per atur. 202004/202105/2021
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 202004/202105/2021
RISEstadística de rendes d'inserció social. 202004/202105/2021
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T1/202104/202105/2021
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 202002/202104/2021
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya. Avanç del PIB. 2020Sense data05/02/2021
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres. 201802/202103/2021