Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2022

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2022
CodiEstadísticaPeríode
Dimarts 4
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger11/2021
TURESTEstadística del turisme estranger11/2021
Dimarts 11
IPIÍndex de producció industrial11/2021
Dijous 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals12/2021
Divendres 14
IPCÍndex de preus de consum12/2021
IPCÍndex de preus de consum2021
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2021
Dilluns 17
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social12/2021
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2020
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2020
Dimecres 19
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2022
Divendres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2021
Dilluns 24
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2021
Dimarts 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2021
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2021
IPRIÍndex de preus industrials12/2021
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2021
Dimecres 26
COMESTComerç amb l'estranger11/2021
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2020
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT4/2021
Divendres 28
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2020
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2020
Dilluns 31
COVIDEstadística de la covid-19T4/2021
ICDÍndex de comerç al detall12/2021
Dimarts 1
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2021
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2021
Dimecres 2
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2021
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2021
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger12/2021
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger. Dades provisionals2021
TURESTEstadística del turisme estranger12/2021
TURESTEstadística del turisme estranger. Dades provisionals2021
Dijous 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2021
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2021
Divendres 4
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya. Avanç del PIB2021
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT4/2021
Dimarts 8
IPIÍndex de producció industrial12/2021
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2021
Divendres 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals01/2022
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals02/2022
Dimarts 15
IPCÍndex de preus de consum01/2022
Dijous 17
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2021
Divendres 18
COMESTComerç amb l'estranger12/2021
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2021
EPAEnquesta de població activa2021
Dimarts 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2021
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2021
Dimecres 23
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2021
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2021
COVIDEstadística de la covid-192021
EEEmpreses i establiments01/01/2021
Dijous 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2022
Divendres 25
IEVTaula de vida2016–2020
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2021
IPRIÍndex de preus industrials01/2022
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada2016–2020
Dilluns 28
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2021
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2021
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2021
Dimecres 2
EPCENTEstimació de la població centenària2020
Dijous 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger01/2022
TURESTEstadística del turisme estranger01/2022
Dimarts 8
IPIÍndex de producció industrial01/2022
Dijous 10
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger. Dades definitives2021
TURESTEstadística del turisme estranger. Dades definitives2021
Divendres 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives12/2021–02/2022
IPCÍndex de preus de consum02/2022
Dilluns 14
ICDÍndex de comerç al detall01/2022
Dijous 17
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2021
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2022
Divendres 18
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2021
PIBTComptabilitat trimestralT4/2021
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2022
COMESTComerç amb l'estranger01/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2022
Dijous 24
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2022
Divendres 25
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2021
IPRIÍndex de preus industrials02/2022
RDEstadística sobre activitats en R+D2020
Dilluns 28
CFMCompte de fluxos de materials2018–2019
Dimarts 29
ICDÍndex de comerç al detall02/2022
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT4/2021
TURCATTurisme de residents de Catalunya2021
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT4/2021
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat2021
Dimecres 30
EECESSEnquesta econòmica de serveis socials2019
Dijous 31
IIGÍndex d'igualtat de gènere2019
Dilluns 4
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger02/2022
TURESTEstadística del turisme estranger02/2022
Dimecres 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2022
Dijous 7
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2021
PROJProjeccions de població2021–2071
Divendres 8
IPIÍndex de producció industrial02/2022
Dilluns 11
ISTÍndex socioeconòmic territorial2019
Dimecres 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals03/2022
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social03/2022
IPCÍndex de preus de consum03/2022
Dijous 14
COVIDEstadística de la covid-19T1/2022
Dimecres 20
COMESTComerç amb l'estranger02/2022
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2022
Dijous 21
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2021
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2022
Divendres 22
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2022
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2022
Dilluns 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2022
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2021
IPRIÍndex de preus industrials03/2022
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2022
Dimecres 27
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2019
Dijous 28
EPAEnquesta de població activaT1/2022
Divendres 29
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2019
ICDÍndex de comerç al detall03/2022
INEstadística sobre innovació a les empreses2020
Dimecres 4
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2022
Dijous 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2022
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2022
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger03/2022
TURESTEstadística del turisme estranger03/2022
Divendres 6
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2021
IPIÍndex de producció industrial03/2022
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT1/2022
Dimecres 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals04/2022
Dijous 12
ATURPEstadística de prestacions per atur2021
RISEstadística de rendes d'inserció social2021
Divendres 13
IPCÍndex de preus de consum04/2022
Dimecres 18
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2022
PPSREstadística de pensions no contributives2021
Dijous 19
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2022
COMESTComerç amb l'estranger03/2022
Divendres 20
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2022
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2022
PTFProductivitat total dels factors2021
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2022
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials04/2022
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall04/2022
Dimecres 1
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger04/2022
TURESTEstadística del turisme estranger04/2022
Dijous 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2022
Dimarts 7
IPIÍndex de producció industrial04/2022
Dijous 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives03/2022–05/2022
Divendres 10
IPCÍndex de preus de consum05/2022
PIBTComptabilitat trimestralT1/2022
Dijous 16
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2022
Divendres 17
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2022
Dilluns 20
COMESTComerç amb l'estranger04/2022
PROJPAProjeccions de població activa2021–2071
Dimecres 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2022
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2022
Dilluns 27
IPRIÍndex de preus industrials05/2022
Dimarts 28
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT1/2022
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT1/2022
Dimecres 29
ECVEnquesta de condicions de vida2021
ICDÍndex de comerç al detall05/2022
Dijous 30
IBIImpost sobre béns immobles2021
SHDSèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica1960–1970
Dilluns 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2022
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger05/2022
TURESTEstadística del turisme estranger05/2022
Dimarts 5
EAESEstadística anual d'estructura salarial2020
Dimecres 6
IPIÍndex de producció industrial05/2022
Divendres 8
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals06/2022
Dimarts 12
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2022
Dimecres 13
IPCÍndex de preus de consum06/2022
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2021
Dijous 14
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2022
COVIDEstadística de la covid-19T2/2022
Divendres 15
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2021
Dilluns 18
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2021
NOMSNoms dels nadons2021
Dimarts 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2022
Dimecres 20
COMESTComerç amb l'estranger05/2022
Dijous 21
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social06/2022
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2022
Dimarts 26
IPRIÍndex de preus industrials06/2022
Dimecres 27
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2020
Dijous 28
EPAEnquesta de població activaT2/2022
ICDÍndex de comerç al detall06/2022
Divendres 29
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2022
Dilluns 1
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT2/2022
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2022
Dimarts 2
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2022
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger06/2022
TURESTEstadística del turisme estranger06/2022
Dimecres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2022
Dijous 4
ECLEstadístiques de cost laboral2021
Divendres 5
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals07/2022
IPIÍndex de producció industrial06/2022
Divendres 12
IPCÍndex de preus de consum07/2022
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2022
Dimecres 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2022
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials07/2022
Dimarts 30
ICDÍndex de comerç al detall07/2022
Dijous 1
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger07/2022
TURESTEstadística del turisme estranger07/2022
Dilluns 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2022
Dimecres 7
COMESTComerç amb l'estranger06/2022
Dijous 8
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2022
Divendres 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals08/2022
IPIÍndex de producció industrial07/2022
Dimarts 13
IPCÍndex de preus de consum08/2022
Dimecres 14
PIBTComptabilitat trimestralT2/2022
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2022
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2022
Dilluns 19
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2021
Dimarts 20
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2021
Dimecres 21
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2021
Dijous 22
COMESTComerç amb l'estranger07/2022
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2022
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2022
Dimarts 27
IPRIÍndex de preus industrials08/2022
Dimecres 28
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT2/2022
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT2/2022
Dijous 29
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2021
Divendres 30
ICDÍndex de comerç al detall08/2022
MMMoviments migratoris2021
Dimarts 4
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger08/2022
TURESTEstadística del turisme estranger08/2022
Dijous 6
IPIÍndex de producció industrial08/2022
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2022
Dimarts 11
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2021
Dijous 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives06/2022–08/2022
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals09/2022
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social09/2022
Divendres 14
IPCÍndex de preus de consum09/2022
Dilluns 17
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2022
Dimecres 19
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2022
Dijous 20
COMESTComerç amb l'estranger08/2022
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2020/21
Divendres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2022
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2022
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials09/2022
Dimecres 26
NCPNoms i cognoms de la població2021
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT3/2022
Divendres 28
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2022
Dilluns 31
ICDÍndex de comerç al detall09/2022
Dimecres 2
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2022
Dijous 3
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2022
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger09/2022
TURESTEstadística del turisme estranger09/2022
Divendres 4
IPIÍndex de producció industrial09/2022
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT3/2022
Dilluns 7
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2022
Dimarts 8
CENSAGCens agrari2020
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2020
Dimecres 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals10/2022
Dilluns 14
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2020
Dimarts 15
IPCÍndex de preus de consum10/2022
Dimecres 16
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2020
Dijous 17
PROJMProjeccions de població municipals2021–2041
Dilluns 21
COMESTComerç amb l'estranger09/2022
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2021/22
Dimarts 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2022
Dimecres 23
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2022
Dijous 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2022
Divendres 25
EPEEstimacions de població estacional2021
IPRIÍndex de preus industrials10/2022
Dilluns 28
EFDEEnquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privatCurs 2020/21
Dimarts 29
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2021–2022
Dimecres 30
EIPEnquesta industrial de productes2021
ICDÍndex de comerç al detall10/2022
Dijous 1
DEFEstadística de defuncions2021
Divendres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2022
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger10/2022
TURESTEstadística del turisme estranger10/2022
Dilluns 5
EPEstimacions de població. Dades definitives2022
Divendres 9
IPIÍndex de producció industrial10/2022
Dilluns 12
PIBTComptabilitat trimestralT3/2022
Dimecres 14
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives202211
IPCÍndex de preus de consum11/2022
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2022
PIBCProducte interior brut territorial2020
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2021
Dilluns 19
COMESTComerç amb l'estranger10/2022
Dimarts 20
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2020
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2020
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2020
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2022
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2022
MIOCMarc Input-Output de Catalunya2016
Dijous 22
EAUVIEstadística de l'audiovisual2020
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2022
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT3/2022
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT3/2022
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2022
IPRIÍndex de preus industrials11/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2022
Dijous 29
ICDÍndex de comerç al detall11/2022
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2022
iCalendar
Modificacions introduïdes en el calendari inicial
Data Codi Descripció Data anterior Nova data
EEPEstadística dels estudis de la població. 2018–202012/202202/03/2023
ISPATIndicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia. 2018–202120222024
CENSAGCens agrari. 202018/10/202211/2022
ILGUEstadística de la inserció laboral de graduats i graduades universitaris. 201920222023
COVIDEstadística de la covid-19. T3/202214/10/2022Sense data
EFDEEnquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2020/2110/202211/2022
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 06/202208/07/202221/07/2022
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars. 202106/202207/2022
INEstadística sobre innovació a les empreses. 202027/04/202229/04/2022
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2020–202105/2022Sense data
PROJPAProjeccions de població activa. 2021–207105/202206/2022
ISTÍndex socioeconòmic territorial. 201930/03/202204/2022
PROJProjeccions de població. 2021–207124/03/202204/2022
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres. 201903/202204/2022
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/202121/02/202223/02/2022
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals. 202121/02/202223/02/2022
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals. 202128/02/202218/02/2022
TURESTEstadística del turisme estranger. Dades definitives. 202110/202203/2022
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger. Dades definitives. 202110/202203/2022
EECESSEnquesta econòmica de serveis socials. 201902/202203/2022
IPIÍndex de producció industrial. 07/202212/09/202209/09/2022