Saltar al contingut principal

74 — Altres activitats professionals, científiques i tècniques

    Aquesta divisió comprèn:

    • La prestació de serveis professionals, científics i tècnics, excepte les activitats jurídiques i comptables, les relacions amb l'arquitectura i l'enginyeria, les anàlisis i els assajos tècnics, les relacionades amb l'assessorament sobre direcció i gestió empresarial, les dedicades a la recerca i desenvolupament i les publicitàries.
    • Els autors dels manuals tècnics i als materials de contingut tècnic.

    Proposta d'etiqueta curta

    Altres activ. professionals i tècniques