Saltar al contingut principal

772 — Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics

    Aquest grup comprèn:

    • El lloguer d'articles d'ús personal i domèstic, així com el lloguer d'equips esportius i recreatius, i de cintes de vídeo. Aquestes activitats solen comprendre el lloguer a curt termini de mercaderies, encara que en alguns casos poden arrendar-se per períodes de temps més llargs.

    Proposta d'etiqueta curta

    Lloguer efectes personals i efectes domèstics