Saltar al contingut principal

Aquest grup comprèn:

 • Les activitats de neteja general d'interiors de tot tipus d'edificis.
 • Les activitats de neteja exterior d'edificis.
 • Les activitats de neteja especialitzada d'edificis i altres tipus de neteja especialitzada.
 • La neteja de maquinària industrial.
 • La neteja interior de camions i vaixells cisterna.
 • El serveis de desinfecció, desratització i desinsectació d'edificis i maquinària industrial.
 • El rentatge d'ampolles.
 • L'escombrada i retirada de gel i neu dels carrers.

Aquest grup no comprèn:

 • La lluita contra les plagues agropecuàries (vegeu 0161).
 • La neteja amb vapor, amb raig de sorra i altres activitats similars per al sanejament de façanes (vegeu 4399).
 • El rentatge de catifes i tapissos amb escuma i la neteja de draperia i cortines (vegeu 9601).
 • La neteja d'edificis acabats de construir (vegeu 4339).

Proposta d'etiqueta curta

Activitats de neteja

Correspondència amb CNAE-2009 (es)
Codi Descripció
812 Actividades de limpieza
Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
Codi Descripció
812 Cleaning activities