Saltar al contingut principal

1010 — Extracció i aglomeració d'antracita i hulla

  Aquesta classe comprèn:

  • L'extracció, aglomeració, el rentatge, el garbellament, la classificació, la polvorització, etc. d'antracita, hulla i hulla subbituminosa en explotacions mineres subterrànies o a cel obert.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • Els forns de coc per a la producció de combustibles sòlids (vegeu 23.100).

  Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

  1 Béns intermedis energètics